מאמרים

שינויים של צוואה בהסכם בין יורשים

שינויים של צוואה בהסכם בין יורשים מאת: ד"ר חיים שטנגר, עו"ד לא פעם מוצאים עצמם יורשי מנוחים במצב דברים, לפיו אין דעתם נוחה מהוראות צוואתם של מנוחים, שעה שהם מרגישים עצמם מקופחים, בעקבות הוראות צוואה, זו או אחרת, שאינן מניחות את דעתם. הדרך הקלה,...

קראו עוד

חלוקת נכסי עיזבון ללא חיוב מס

חלוקת נכסי עיזבון ללא חיוב מס מאת: ד"ר חיים שטנגר, עו"ד חוק הירושה מאפשר את שינוי צוואת מורישים, בהסכם חלוקת עיזבון, בניגוד ובשונה מהוראות הצוואה או לפי צו בית המשפט, אם שוכנע, בית המשפט, מטעמים שיירשמו, שהיו נסיבות מיוחדות לסטות מהוראות הצוואה....

קראו עוד

הקושי הנפשי והבסיסי בעריכת צוואה

הקושי הנפשי והבסיסי בעריכת צוואה מאת: ד"ר חיים שטנגר, עו"ד עד לפרוץ מגיפת הקורונה בישראל, הרי אחוז מי שערכו צוואה בחייהם, לא עלה לפי הסטטיסטיקה על 1% מכלל תושבי המדינה. בניגוד לבריטניה שבה לפי סטטיסטיקה שנערכה קרוב ל-90% מתושבי אותה ממלכה מאוחדת...

קראו עוד

הפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה

הפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה מאת: ד"ר חיים שטנגר, עו"ד מוטי מעטים מעורכי צוואות בישראל יודעים כי הם יכולים להפקיד את הצוואה שערכו אצל הרשם לענייני ירושה. הפקדתה של צוואה אצל הרשם לענייני ירושה מונעת חיפוש מטורף ומתיש של יורשים בכוח, אחר צוואה...

קראו עוד

כיצד שמר אוהד על זכות הירושה של ילדיו

אוהד לא היה עורך דין בהכשרתו המקצועית. היפוכם של דברים הוא הנכון. ענייני משפט וענייני רוח היו זרים לו, כמי שעסק בתחומי ההייטק וההמצאות הטכניות. לימים עשה הוא שימוש בידע שצבר בתחום ההייטק וההמצאות הטכניות והקים עסק משגשג, אשר בעקבות אקזיט עסקי מוצלח...

קראו עוד

דיני צוואה וירושות

פעם אחר פעם, חוזר אני ושונה, שונה, חוזר וממליץ ללקוחות משרדי, לערוך צוואה ואפילו אין הם מתכוונים לשנות מהוראות חוק הירושה, הקובעות את דרך ואופן חלוקת רכושם בין יורשיהם, לאחר פטירתם. עובדות המקרה שמביא אני בפניכם - שהיה בטיפול משרדנו, אך לאחרונה -...

קראו עוד

הגבלת כשרותו של מוריש לערוך צוואה

הגבלת כשרותו של מוריש לערוך צוואה מאת: ד"ר חיים שטנגר. עו"ד חוק הירושה קובע, כי צוואה שנעשתה על ידי פסול דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה - בטלה. בית המשפט העליון נדרש לסוגיה זו בעניינה של בת שטענה כי אמה המנוחה סבלה - בעת...

קראו עוד

מהי השפעה בלתי הוגנת הפוסלת צוואה ומה הנטל המוטל על מי שטוען להשפעה בלתי הוגנת

מהי השפעה בלתי הוגנת הפוסלת צוואה ומה הנטל המוטל על מי שטוען להשפעה בלתי הוגנת מאת: ד"ר חיים שטנגר, עו"ד בית המשפט העליון קבע בשעתו - בהרכב מורחב בדיון נוסף - הלכה משפטית מחייבת, לפיה אין די בחשד לקיומה של השפעה בלתי הוגנת ועל המתנגד לקיום הצוואה...

קראו עוד

הצורות התיקניות והחוקיות של צוואה

הצורות התיקניות והחוקיות של צוואה מאת: ד"ר חיים שטנגר, עו"ד צוואה יכולה להיעשות בכתב יד, בעדים. בפני רשות או בעל-פה. צוואה בכתב יד נכתבת כולה בידי המצווה, נושאת תאריך כתוב בידו ותיחתם על ידו. מי שעשה צוואה בכתב יד או בעדים רשאי להפקידה אצל הרשם...

קראו עוד

חשיבות קיומה של תעודה רפואית עובר לעריכת צוואה

חשיבות קיומה של תעודה רפואית עובר לעריכת צוואה מאת: ד"ר חיים שטנגר, עו"ד רמי היה כל חייו מה שמוגדר כ'בן המועדף' של אימו. הוא היה נכנס ובא אצלה, מעשה של שגרה, עד שאחותו, חגית, הרגישה שהיא 'נדחקת אל צד' ואמה כמעט 'אינה סופרת אותה'. אמנם חגית הקפידה...

קראו עוד

הפקדה של צוואה אצל הרשם לענייני ירושה

הפקדה של צוואה אצל הרשם לענייני ירושה מאת: ד"ר חיים שטנגר, עו"ד לאחר פטירתו של דוד לבית עולמו, בשהותו במסע עסקים בחו"ל - ובטרם נודע דבר פטירתו החטופה לבית עולמו, ברבים - אץ רץ שלומיק, בנו, אל דירתו של דוד, במטרה למצוא את הצוואה שהותיר הוא אחריו. עם...

קראו עוד

הפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה

הפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה מאת: ד"ר חיים שטנגר, עו"ד לא רבים יודעים כי כדי להבטיח את ביצוע וקיום הצוואה שערכו הם, קודם לפטירתם לבית עולמם, יכולים הם להפקיד את צוואה בכתב יד או צוואה בעדים שערכו הם. הפקדת צוואה שכזו - לפי הוראות חוק הירושה -...

קראו עוד

זה לא משלוח מנות – זה פשוט צ'ופר טהור

זה לא משלוח מנות - זה פשוט צ'ופר טהור מאת: ד"ר חיים שטנגר, עו"ד השליח שדפק בדלת המשרד הביאו עמו סלסלת ענק מלאת כל טוב, הגדושה במיני מאפים, שאר סוגי פחמימות משובחים ועוד כהנה וכהנה מיני מתיקה משובבי עין ומעלי ריר של תאווה. "פורים שמח", צהל לקראתו...

קראו עוד

יורש אחר יורש והדרכים למניעת סיכול כוונת המוריש בצוואתו

יורש אחר יורש והדרכים למניעת סיכול כוונת המוריש בצוואתו מאת: ד"ר חיים שטנגר, עו"ד איציק היה נשוי שנים רבות ובאושר רב לדליה. במהלך שנות חייו ניהל הוא לפרנסתו מוסך מצליח ומרווחיו של מוסך זה, רכש הוא כמה וכמה נכסי נדל"ן מניבים. כדי להבטיח את דליה...

קראו עוד

מתנה בחיים גוברת על צוואה

מתנה בחיים גוברת על צוואה מאת: ד"ר חיים שטנגר, עו"ד אוהד העדיף כל ימי חייו את בנו הצעיר על פני בנו הבכור. הוא שמר אומנם קשרים גם עם בנו הבכור, אבל אלה היו קשרים של 'לצאת ידי חובה', בלבד. מסתבר שלחיים יש דינמיקה משלהם ולימים נתגלע סכסוך מר בין אוהד...

קראו עוד

מוריש בצוואה מנוע מלהורות ליורשיו מה יעשה ברכוש שהוריש, לאחר פטירתו

מוריש בצוואה מנוע מלהורות ליורשיו מה יעשה ברכוש שהוריש, לאחר פטירתו מאת: ד"ר חיים שטנגר, עו"ד משה היה נשוי בעבר ומנישואיו אלה נולדו לו ארבעה ילדים. משהתאלמן, הכיר הוא מישהי חדשה והיא הפכה לבת זוגו. הם עשו הסכם יחסי ממון ביניהם, שהסדיר את ענייני...

קראו עוד

פירוט השינויים המוצעים בחוק הירושה – חלק ראשון

פירוט השינויים המוצעים בתזכיר חוק הירושה - חלק ראשון מאת: ד"ר חיים שטנגר, עו"ד בתאריך 30.3.2021, פרסם משרד המשפטים את תזכיר חוק הירושה (תיקון מס'...), התשפ"א-2001, כאשר תזכיר החוק היה פתוח להערות הציבור, עד לתאריך 20.4.2021, שעה 23:59. ברשימה זו,...

קראו עוד

פירוט השינויים המוצעים בחוק הירושה – חלק שני

פירוט השינויים המוצעים בחוק הירושה - חלק שני מאת: ד"ר חיים שטנגר, עו"ד בתאריך 30.3.2021 פרסם משרד המשפטים את תזכיר חוק הירושה (תיקון מס'...), התשפ"א-2021, כאשר תזכיר החוק היה פתוח להערות הציבור, עד לתאריך 20.4.2021, שעה 23:59. גם ברשימה זו אפרט -...

קראו עוד

פירוט השינויים המוצעים בחוק הירושה – חלק שלישי

פירוט השינויים המוצעים בחוק הירושה - חלק שלישי מאת: ד"ר חיים שטנגר, עו"ד בתאריך 30.3.2021 פרסם משרד המשפטים את תזכיר חוק הירושה (תיקון מס'...), התשפ"א-2021, כאשר תזכיר החוק היה פתוח להערות הציבור, עד לתאריך 20.4.2021, שעה 23:59. גם ברשימה זו אפרט -...

קראו עוד

פירוט השינויים המוצעים בחוק הירושה – חלק רביעי

פירוט השינויים המוצעים בחוק הירושה - חלק רביעי מאת: ד"ר חיים שטנגר, עו"ד בתאריך 30.3.2021 פרסם משרד המשפטים את תזכיר חוק הירושה (תיקון מס'...), התשפ"א-2021, כאשר תזכיר החוק היה פתוח להערות הציבור, עד לתאריך 20.4.2021, שעה 23:59. גם ברשימה זו אפרט -...

קראו עוד

פירוט השינויים המוצעים בחוק הירושה – חלק חמישי

פירוט השינויים המוצעים בחוק הירושה - חלק חמישי מאת: ד"ר חיים שטנגר, עו"ד בתאריך 30.3.2021 פרסם משרד המשפטים את תזכיר חוק הירושה (תיקון מס'...), התשפ"א-2021, כאשר תזכיר החוק היה פתוח להערות הציבור, עד לתאריך 20.4.2021, שעה 23:59. גם ברשימה זו אפרט -...

קראו עוד

תוקפו של ויתור על זכות לרשת מוריש

תוקפו של ויתור על זכות לרשת מוריש מאת: ד"ר חיים שטנגר, עו"ד הם חיו שנים רבות בהרמוניה, לאחר שנישאו זה לזו וזו לזה, אבל משך כל שנות חייהם המשותפים, לא עלה בידיהם להביא ילדים לעולם. הם לא טרחו לערוך צוואות - לא צוואות הדדיות זה כלפי זו וזו כלפי זה -...

קראו עוד

שורה של טעויות בעריכת צוואה

שורה של טעויות בעריכת צוואה מאת: ד"ר חיים שטנגר, עו"ד חייו של מ. (נקרא לו מרדכי לצורך צנעת הפרט ובשל הרצון לשמור על פרטיותו ופרטיותם של בני משפחתו, גם שנים אחר פטירתו לבית עולמו) היו סבוכים במהלך כל תקופת שנות חייו והם הלכו והסתבכו, בצורה בלתי...

קראו עוד

עריכת צוואה בגיל צעיר כבסיס למניעת חטיפת ילדים בעתיד

עריכת צוואה בגיל צעיר כבסיס למניעת חטיפת ילדים בעתיד מאת: ד"ר חיים שטנגר, עו"ד הטבע האנושי, כמו-גם סיבות כלכליות, מביאים לכך, כי רק החל בעשור החמישי ואילך לחייהם, מתפנים אנשים לעסוק , בדרך, באופן ובצורה, שבה יבטיחו הם את הרכוש שצברו הם, בימי חייהם,...

קראו עוד

אפשר גם לבטל צוואה שנראה שנוצקה מברזל

אפשר גם לבטל צוואה שנראה שנוצקה מברזל מאת: ד"ר חיים שטנגר, עו"ד על רקע ימי חנוכה אלה כשהחנוכיה דולקת, כאשר הסובבים סביבי בולסים בלי חשבון, סופגניה אחר סופגניה וברקע מתנגן שיר הילדים של ח"נ ביאליק, הפותח במלים: "אָבִי נָתַן, נָתַן סְבִיבוֹן,...

קראו עוד

דיני נזיקין – תביעות שיבוב בענייני תאונות דרכים

דיני נזיקין - תביעות שיבוב בענייני תאונות דרכים לה"ו אין תיק קטן יש עו"ד קטן מאת: ד"ר חיים שטנגר, עו"ד לפני שנים הרבה, כששבתי מטיול מחוף אל חוף בארה"ב, הגעתי לניו אינגלנד ובאחת החנויות שם נתקלו עיני בתיק העשוי מבד ברזנט, המזכיר בצורתו תיק לטלית...

קראו עוד

אז מסתבר שאפשר גם לחקור עדים דרך הטלפון

אז מסתבר שאפשר גם לחקור עדים דרך הטלפון מאת: ד"ר חיים שטנגר, עו"ד זה היה עוד אחד מהדיונים שלכאורה חשבתי שיהיו דיונים שגרתיים, מסוג הדיונים שאני מנהל בבית המשפט לענייני משפחה, בענייני ירושה, צוואה ושאר ענייני סכסוכי רכוש של יורשים, הטוענים לזכויות...

קראו עוד
חייג עכשיו
Open chat
דילוג לתוכן