אין כל ערך לכותרת: 'חוק יסוד' בלבד, אם אין שיריון לחוק יסוד

מפעם לפעם עולה לכותרות עניינים של חוקים שכותרתם הינה – חוק יסוד. מן הראוי להבהיר, כי הכותרת 'חוק יסוד' מלבד החשיבות הלכאורית שלה, אין בה כל ממש כל עוד 'חוק יסוד' נטען זה, לא שוריין – כולו או חלקו – בשריון חוקתי של רוב מיוחס המעוגן בחוק יסוד זה עצמו. אם אין חוק היסוד קובע […]

שירת הברבור המשותפת של אסתר חיות ושופטי בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ

לפני ששר המשפטים, ח"כ יריב לוין והעוזר על ידו, יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, ח"כ שמחה דן רוטמן, יצליחו בתוכניתם לעקר את כוחו של בית המשפט העליון, בשבתו לדין כבג"ץ ולמנוע מלאפשר לו לפסול חוקים של הרשות המבצעת והמחוקקת – לרבות מי הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין, ברשויות המדינה וברשויות המקומיות, כמו-גם […]

בית המשפט העליון: הסכם יחסי ממון אינו מהווה תחליף לצוואה תקפה ומחייבת

פעם אחר פעם, חוזר אני, שב שונה, חוזר ומנדנד ללקוחות משרדי שערכו הסכמי יחסי ממון עם בני/בנות זוגם, ומדגיש בפניהם, כי הסכם ממון אינו מהווה תחליף לצוואה וכי אם רוצים הם להבטיח את חלוקת רכושם, לאחר פטירתם לבית עולמם, שלא לפי הוראות חוק הירושה, עליהם לערוך בנוסף – גם צוואה. רובם של לקוחות אלה (ובייחוד, […]

פסילת צוואה בשלב מיקדמי

בנוהג שבעולם אין בתי משפט למשפחה, בישראל (ובכללם ערכאות הערעור) נוהגים לדחות או לאשר בקשה לקיומה של צוואה שבקשה לפסילתה (ובאופן מקביל, לאישרורה) מונחת בפניהם. יחד עם זאת, במקרים חריגים – כשנוכחת הערכאה השיפוטית שבפניה מובא העניין לבירור (בית משפט לענייני משפחה או בית הדין הדתי בעל הסמכות העניינית לדון בעניין), כי אין טעם להמשיך […]

הורחבו סמכויות הרשמים לענייני ירושה בחוק הירושה

החל מתאריך 2.7.2023 נכללו בחוק הירושה שורת תיקונים לפיהם הורחבה סמכויותיהם של הרשמים לענייני ירושה. בעקבות הרחבת סמכויות אלה של הרשמים לענייני ירושה, יתקצרו זמני הטיפול בבקשות להוצאת צווי ירושה וקיום צוואה. מצב דברים זה יורידהעומס שהיה מוטל על בתי משפט למשפחה, אשר קודם לכניסת תיקונים אלה לתוקף, היו הם בלבד בעלי הסמכות החוקית לדון […]

הסכם יחסי ממון אינו צוואה

נחזור ונציין זאת בפניכם, פעם אחר פעם. הסכם יחסי ממון אינו מהווה תחליף לצוואה ומי שמבקש להבטיח חלוקה שונה של ירושתו, שלא לפי חוק הירושה, מצווה לערוך צוואה ולא לסמוך על כך שהסכם הממון שערך יהווה תחליף של ממש להיעדרה של צוואה מחייבת, מן הראוי שיערוך צוואה במקביל ובנוסף להסכם יחסי ממון שערך בחייו. היום […]

שובו הצפוי של חוק מס עיזבון

על רקע אישורו הצפוי של תקציב המדינה לשנים 2023-2024 והתראות כלכלנים במשרד האוצר, כי הכנסות המדינה הצפויות בשנים הקרובות עלולות לרדת, מתעורר בציבור – ובצדק – החשש כי במסגרת הטלת מיסים צפויה על הציבור, תוטל עליו גם חובת תשלום מס עיזבון. בעבר היה קיים בישראל מיסוי על יורשים שזכו בירושה. חוק מס עיזבון, תש"ט-1949, שחל […]

דיני ירושה וצוואות

שמיעת גרסת תובע בשלב קדם המשפט המייתר שלב ראיות תקנות סדרי הדין מאפשרות לבית המשפט לשמוע על אתר עדות של כל הנוכח באולם בית המשפט, על עובדה שבמחלוקת ולקבל מענה לשאלות בעניינים הנוגעים לסכסוך נושא התובענה. בתי המשפט אינם עושים שימוש, כדבר שבשגרה, בתקנה זו, אולם במקרה שמביא אני בפניכם, הרי התבקשה עדות זו על […]

אין די בכותרת "תביעה להיקף עיזבון", אלא צריך לטעון שלתובעים היו זכויות ברכוש המנוח עוד במהלך חייו

לאחר שקבע בית המשפט למשפחה שבהיעדר צוואה תזכה אלמנתו של בעלה המנוח במחצית מרכושו הרב, הכולל כמה וכמה נכסי נדל"ן, ואילו ילדיו מנישואיו הקודמים, יזכו במחצית השניה של רכושו זה, בחלקים שווים ביניהם. ילדי המנוח מנישואיו הקודמים, הגישו תביעה לבית המשפט בדבר היקף העיזבוו ואילו אלמנת המנוח הגישה, באמצעות משרדי, בקשה לסילוק התביעה להיקף העיזבון, […]

הסיכון של ליברמן בניהול קובלנה פלילית נגד כמיסה

שר האוצר, אביגדור ליברמן ומפלגת ישראל ביתנו, הגישו היום (5.9.2022) קובלנה פלילית לבית משפט השלום בפתח תקווה, נגד יוסי כמיסה לפי הוראת סעיף 8 לחוק איסור לשון הרע המאפשרת לקובלים לנהל באופן עצמאי – ושלא באמצעות הפרקליטות או התביעה המשטרתית – קובלנה המתנהלת לפי חוק סדר הדין הפלילי. כדי להרשיע אדם בביצוע עבירה פלילית, חייבים […]