מאמרים

תכנון קבלת ירושה מראש מונע סיבוכים מיותרים

ד"ר חיים שטנגר, עו"ד

מעטים הם מקרב ציבור היורשים והיורשות, הנהנים מקבלת ירושה ש'נפלה להם מן השמיים' (בין אם היו הם מודעים לקיומה של ירושה זאת, מראש, ובין אם לאו), היודעים כי תכנון נכון, מסודר וראוי של קבלת הירושה, מאת מי שהוריש להם ירושה זו, עשוי למנוע מצב דברים מסובך ובלתי הפיך, על כל המשתמע והכרוך בדבר.

חוק הירושה, שחוקק בשנת 1965 (קודם השינויים הצפויים, האמורים להיכלל בו, במסגרת תזכיר הצעת החוק שפרסם, לאחרונה, משרד המשפטים) מכיר בשני אופנים של דבלת ירושה והורשת ירושה ליורשים.

דרך אחת היא – הדרך של עריכת צוואה (לסוגיה השונים), בה קובעים המורישים, למי יורישו הם את ירושתם, כמו-גם מה יהיה הרכוש וגם/או מה יהיה חלקו של הרכוש שיורישו הם, ליורשים.

דרך שנייה היא – הדרך של אי-עריכת צוואה ואזי, קובעות הוראות חוק הירושה, מי יהיו יורשיו ויורשותיו של המוריש וגם/או של המורישה וכיצד יחולק רכושם של מורישים אלה, בין יורשיהם.

לעיתים, לא נוח להם, ליורש או ליורשת, כי 'ייפול לחלקם' רכוש, במסגרת של ירושה, שכן אם מדובר במי שהינם פושטי רגל וגם/או בעלי חוב לצדדים שלישיים, יכול והרכוש 'שנפל לאותם יורשים ויורשות בירושה', להיות מעוכל וגם/או משועבד, בגין הליכי פשיטת רגל שמצויים הם, בה וגם/או בגין חובות שחייבים הם וגם/או מי מהם, לצדדים שלישיים.

מעטים בכלל, מבין ציבור היורשים – בין אם מדובר ביורשים ויורשות, על-פי צוואה ובין אם מדובר ביורשים וגם/או ביורשות, מכוח חוק, רוצה לומר, מי שבגינם הוצא צו ירושה, יודעים ויודעות כי ניתן לתכנן – ומראש – את דרך, אופן וצורת ההורשה, בין אם זו ירושה, מכוחה של צוואה ובין אם מדובר בירושה, מכוח חוק.

קודם שנחתם צו ירושה, יכולים היורשים והיורשות וגם/או חלק מהם, להסתלק לטובת אחרים (שהחוק מגדיר, במפורט ובמפורש, מי הם), כמו-גם יכולים הם להסתלק מחלק מסוים מהירושה (שהחוק מגדיר, במפורט ובמפורש, באיזה חלק מדובר ובהתייחס לאיזה רכוש, במדויק).

הדברים נכונים גם – בשינויים המחוייבים, באשר ליורשים ויורשות, שירשו ירושה, במסגרת צוואה כאשר במסגרת הליך משפטי, אם ביית-דין רבני ובין אם בבית-משפט לענייני משפחה, יכולים להגיע להסכם שונה, באשר לזהות היורשים ובאשר לרכוש וגם/או חלק ממנו, אותו יירשו הם, כאשר הסדר זה – משקיבל הוא תוקף של פסק דין – מהווה ירושה מחייבת, לכל דבר ועניין.

עורכי ועורכות-דין, הבקיאים בתחום צוואות, ירושות וכל הקשור והכרוך בכך, יכולים לעזור ליורשים לתכנן – ומראש – את דרכי ואופן התנהלותם, בכל הקשור לזכאותם וגם/או לאי-זכאותם לרשת את מי שביקשו להוריש להם ירושה ובכך ימנעו הם מצב דברים של תסבוכת מיותרת, אם בשיעבוד וגם/או אובדן רכושם ואם בכל דרך אחרת ויצרתית שהחוק וההלכה הפסוקה, מאפשרים להם, להתנהל לפיה

ד"ר חיים שטנגר, משרד עורכי דין ונוטריון, מתמחה – בין היתר – בתחום המקרקעין, לרבות בתחום התחדשות הבנייה, דיני תכנון ובנייה, הפקעת מקרקעין, הגנת הדייר, מיסוי מקרקעין (מס שבח, מס רכישה, והיטל השבחה) וכל הקשור, הסובב והנסבב סביב נושאים אלה – וכן תביעות ייצוגיות, עתירות מנהליות ובג"צים, משפט עסקי-כלכלי (משפחה, ירושה, חוזים וחברות).