מאמרים

תכנון עסקי ומשפטי של רכישת נכסי מקרקעין, מבעוד מועד

ד"ר חיים שטנגר, עו"ד

סוד גלוי הוא, כי בין שתהיינה בחירות חמישיות, בקרוב, ובין אם לאו, הרי – לראשונה בתולדות המדינה, מזה שנים! – נכנס המשק הכלכלי לגירעון נכבד. ארבע מערכות הבחירות האחרונות הטילו צל כבד על קופת המדינה והן מסתכמות – לפי הערכות – בסכום כולל של 12,000,000,000 (שנים-עשר מיליארד) ש"ח.

במצב דברים זה, ברור לכל כי לאחר שתוקם ממשלה יציבה שתתחיל לשלוט, סוף סוף, שלטון ראוי ומחייב, במדינת ישראל, תיאלץ ממשלה זו למצוא את העיגון המשפטי והמימון הנדרש, לצורך מילוי קופת המדינה הריקה והטלת מיסים והיטלים שונים על ציבור האזרחים.

לראשונה – מאז בוטל מס עיזבון, בשנת 1981 – בתקופת שלטונו של מנחם בגין המנוח וייבדל לחיים ארוכים, שר האוצר דאז, יורם ארידור – מתחילים 'לדבר מחדש' על החזרת מס העיזבון, רוצה לומר, הטלת מיסים על עיזבונות וירושות, דבר שלא היה קיים ולא חל, במדינת ישראל משך כארבעים שנה תמימות.

לכן, מי שהינם בגדר של מרחיקי רעות ומתכנני תכנונים פיננסיים ומשפטיים, מבעוד מועד, מתחילים – בימים אלה – להעביר את רכושם הנדל"ני, בעודם בחייהם למי שביקשו ומבקשים הם, להוריש רכוש נדל"ני זה, כמו-גם כספים ורכוש נוסף, בחייהם הם.

החכמים מראש נעזרים בשירותיהם הטובים של יועצי מס, רואי-חשבון ועורכי-דין לצורך תכנון מס בעת העברת נכסי הנדל"ן שלהם (ורכוש אחר) לבני משפחותיהם וגם/או למי שמבקשים הם, עוד בחייהם, כדי להימנע מראש מתשלום מס עיזבון ותשלומים אחרים, אשר ייאלצו לשלם לאור תכנון הממשלה. לכן לאור תכנון פיננסי ומשפטי ראוי – ניתן למנוע ולהימנע מתשלום מס עיזבון ותשלומים נוספים בידי יורשיהם העתידיים.

תכנון פיננסי, כמו-גם עסקי ומשפטי נכון, ראוי ומדוייק יכול לחסוך ממקבלי הרכוש והנותן – בו זמנית – תשלומי מיסוי, בסכומי עתק, העשויים להגיע, לכדי מאות אלפי שקלים ומעלה.

מביני דבר יודעים לקיים את המשפט לפיו: "מי שטרח בערב שבת – יאכל בשבת". כל המוסיף דברים, לעניין זה – גורע, פשוט גורע.

ד"ר חיים שטנגר, משרד עורכי דין ונוטריון, מתמחה – בין היתר – בתחום ירושות וצוואות, תכנון פיננסי ועסקי, מקרקעין, ניהול עזבונות וכל הקשור והכרוך בכך.