שירותי המשרד

קניין רוחני

קניין רוחני אינו עוסק רק בתחום הפטנטים, גם מדגמים, סימני מסחר, זכויות יוצרים מוגנות נכללים בהגדרת המושג קניין רוחני.

הגנה על זכויות יוצרים

כל מי שמבקשים למנוע פגישה בזכויות היוצרים שלהם חייבים לנקוט צעדי מנע מקדמיים. כך למשל יש לרשום פטנט ומדגם אצל רשם הפטנטים והמדגמים, לוגו (סמליל) ניתן לרשום יחד עם שם הגורם העסקי אצל רשם סימני המסחר, רישומה של חברה יזכה להגנה אם רשומה אצל רשם החברות וכן דמויות מוכרות דוגמת הילד של במבה או בארט של סימפסון יהיו מוגנים אך ורק אם ירשמו כסימן מסחר. הרישום הינו רישום טריטוריאלי ולכן רישום סימן מסחר בישראל אינו מונע שימוש בו למשל – בארה"ב. לכן נוהגים מי שרוצים לקבל הגנה מקפת לרשום כמה וכמה רישומים בארצות הברית, באירופה, בקנדה, באוסטרליה ובעוד מדינות נוספות.

עוולות מסחריות

מוניטין מוצא ביטויו לא רק בגיבושו באופן של צורה סמליל או פטנט, אלא בדרך מופשטת יותר. שמו של אדם, השירות שהוא נותן והיכולות המקצועיות שלו נכללות בגדר של מוניטין הראוי להגנה משפטית. בכך עוסק חוק עוולות מסחריות הכולל בחובו ובגידרו גם מונח הקרוי 'סוד מקצועי' שהפסיקה מגדירה אותו כרשית לקוחות.

סימני מסחר

סימני מסחר הינם משפט או דמות המייחדים את המוצר או את הרעיון אליו הם מתייחסים או מתארים.

פטנטים

פטנט מוגדר בחוק כהמצאה ברת רישם ואכן כל דבר שמהווה שינוי ונכלל, כמו גם נכנס לגדר המצאה ראוי להירשם ולהיות מוגדר כפטנט.

מדגמים

מדגם הינו צורה הראויה להגנה מבחינת נבדלותה מצורות אחרות המחוקק והפסיקה הכירו גם בגיזרה של שמלה ייחודית כראויה להגנת מדגם. לכן מעצבי ומעצבות בגדים דואגים לרשום בגדים ייחודיים שלהם כמדגם ובכך למנוע העתקתם בידי מתחרים אפשריים.