צוואה אל מול פני המוות

צוואה אל מול פני המוות
מאת: ד"ר חיים שטנגר, עו"ד
אחרי שנים, שנים הרבה, של עיסוק בענייני ירקות וצוואות, הגיעה באופן פתאומי שיחת הטלפון הבלתי צפויה.
אחד מלקוחות המשרד התקשר טלפונית באופן נואש ודחוף מהאמבלונס שבו הובילו אותו לבית החולים לצורך צינתור דחוף וביקש לערוך צוואה, שכן הוא חשש שלא יצא בשלום מצינתור זה וביקש לערוך בנסיבות אלה צואה בעל פה.
היינו שלושתנו – עו"ד ממשרדי, אני והלקוח – בשיחה וועידה טלפונית שהוקלטה על ידינו.
לאחר שהוא הבהיר לנו שהוא 'רואה עצמו מול פני המוות' וחושש כי לא יעבור את הצנתור הצפוי לו, בשלום, הבהיר הוא לנו למי הוא רוצה לצוות את רכושו ומה יהיה חלקו של כל יורש ויורש, על פי צוואתו זו, שערך הוא אותה בעל פה, אגב הסעתו באמבולנס לבית החולים.
התעקשתי – חרף היות הלקוח במצב נפשי קשה ובלחץ כבד – כי יפרט לנו, באותה שיחה טלפונית, את שמות יורשיו, תעודות הזהות שלהם ואת כתובותיהם המלאות.
שיחה טלפונית זו הוקלטה על ידינו ובסיומה נערך על ידינו זיכרון דברים, שנחתם על ידינו כעדים לצוואה בעל פה זו, בה פורטו דברי המצווה, תאריך השיחה הטלפונית והנסיבות לעשיית הצוואה.
הבהרנו לו – באותה שיחה טלפונית – שעלינו לערוך זיכרון דברים משיחה זו ועלינו להפקיד זיכרון דברים זה אצל הרשם לענייני ירושה וככל שיעבור את הצנתור בשלום ויחלוף חודש ימים ממועד זה, הרי צוואה בעל פה זו, בטלה ואינה מחייבת עוד.
הצנתור עבר, השבח לאל, בשלום ותוקפה של הצוואה בעל פה הזו, פג והיא אינה מחייבת עוד.
לאחר שהחלים הלקוח הצנתור שעבר בשלום, ערך הוא בפני – מתוקף מעמדי כנוטריון – צוואה המוגדרת כ'צוואה בפני רשות', בה הסדיר הוא, והפעם ברוגע, את עניינו רכושו, זהות יורשיו והחלק שיקבלו כל אחת ואחד מהם, מתוך מכלול רכושו זה.
צוואה זו הופקדה אצל הרשם לענייני ירושה. לקוח זה – שהחלים בינתיים – לא שכח את המצוקה שנקלע אליה, עקב אי עריכת צוואה מסודרת, מבעוד יום.
הוא הפך למוציא ומביא בענייני צוואות, תוך שהוא מפנה אליו את בני משפחתו ומכריו, כדי שיערכו ויחתמו על צוואה, מראש וללא ככל לחץ זמנים בשל אירוע דוחק, זה או אחר.
רשימה זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ואינה מחליפה ייעוץ משפטי מתבקש, אלא היא מתייחסת – באופן כללי וכוללני, גם יחד – למצב דברים אפשרי, עתידי ומסתבר, בהתאם להוראות חוק הירושה ואין להקיש ולהשליך מחוות דעת זו, לעניינים אחרים.

חייג עכשיו
Open chat
דילוג לתוכן