מאמרים

על כשרות, כשרות לפסח, פוליטיקה, כוחניות וממון

ד"ר חיים שטנגר, עו"ד

לפני שנים, שנים הרבה הייתי מעורב בהגשת תביעה ייצוגית נגד חברת 'שטראוס', בשל העובדה שהם הציגו, לכאורה, את מוצר הדגל שלהם, הלא הוא ה'מילקי' המוכר, כמוצר הכשר לפסח ולכאורה, כמוצר הכשר לפסח ובהשגחת הרבנות הראשית לישראל, לכשרות, לכאורה, זו, לפסח.

מאחר שידעתי שהקרב המשפטי עם הרבנות הראשית וחברת 'שטראוס', לא יהיה קל – על דרך ההמעטה בלבד – ויהיה ארוך ומתיש, הרי גייסתי לעזרתי את עו"ד קרן תגר, ממשרד מ' תגר עורכי דין ושות'.

יחדיו הגשנו – שני משרדים שונים ונפרדים זה מזה, לעריכת דין – תביעה ענק ייצוגית, לבית המשפט המחוזי, נגד חברת 'שטראוס' (והרבנות הראשית לישראל, כנתבעת נוספת) , בשם שומרי כשרות, הנסמכים ומסתמכים על אישורי כשרות של הרבנות הראשית לישראל, לפסח, בעילת תביעה של הטעייה, לכאורה, בגובה של -.10,000,000 (עשרה מיליון) ש"ח.

לא ניתן היה להגיש – באותה עת – תביעה ייצוגית נגד 'שטראוס', גם בשם קבוצות של חרדים, שומרי כשרות לפסח, מהסיבה הפשוטה שהגורם החרדי, שהעניק השגחה של כשרות חרדית לחברת 'שטראוס', אותם ימים, נמנע – משיקוליו שלו – מלהעניק כשרות לפסח, למוצר 'מילקי', להבדילה משרות רגילה שהעניק הוא למוצר 'מילקי', בשאר ימות השנה, שאינם שני חגי הפסח וחולו של מועד, החל בין שני חגים אלה.

התביעה הייצוגית נסתיימה בפשרה. חברת 'שטראוס' פיצתה את ציבור שומרי הכשרות לפסח, הנסמכים על תעודות כשרות, מטעם הרבנות הראשית לישראל, שנפגע – לכאורה – בפיצוי הולם, שקיבל את אישורו של בית המשפט המחוזי. שכר טרחת עו"ד, שולם לנו, כמתחייב והתביעה סולקה, באותה פשרה, לשביעות רצונם של כל הצדדים שהיו מעורבים, באותה תביעה ייצוגית.

מאז נשתנו טעמים, מים רבים זרמו בירדן וכמדומני שמוצר הדגל של חברת 'שטראוס', הלא הוא ה'מיליקי', זוכה גם לכשרות דווקנית של פסח, גם בשני חגי הפסח וחולו של מועד, החל ביניהם, בנוסף לכשרות לפסח, שמוענקת ל'מילקי', בידי הרבנות הראשית לישראל, דבר שבשגרה, מידי שנה בשנה, לקראת תחולת חג הפסח הבעל"ט.

השנה עשינו, סליה ואני, את ימי חול המועד של פסח, במלון 'כרמים', הנפלא והנלבב. משום מה חשקה נפשי במשקה שוקו חם ומהביל, העלולות ברום.

כמי המקפיד, מעשה של יום ביומו, כדבר שבשגרה, על כשרות, בכלל ובימות הפסח וחולו של מועד פסח, על כשרות לפסח, במיוחד. ביקשתי לוודא, כי משקה הרום שמתכוון אני להערות אל גרוני, יחד עם כוס השוקו המהבילה, יהיה בעל כשרות דווקנית לפסח.

ואכן, על גבי המדבקה שהייתה דבוקה לבקבוק הרום מצאתי, כי משקה הרום כשר, לכל ימות השנה ואף לתקופת חגי הפסח וחולו של מועד הפרוש ביניהם ואילו ההשגחה של בד"ץ העדה החרדית בירושלים ניתנה למשקה רום זה, לכלל ימות השנה, תוך ס-י-ו-ג מ-פ-ו-ר-ש, כי כשרות זו אינה כוללת את תקופת הפסח, על שני חגים ותקופת חול המועד, הפרושה ביניהם.

הנה לכם, הבדל של ממש בין כשרות של הרבנות הראשית לישראל, הניתנת למשקה הרום לכל ימות השנה, כולל תקופת הפסח, לבין ההשגחה המסויגת של בד"ץ העדה החרדית הניתנת למשקה רום זה, לכל ימות השנה – למעט לתקופת הפסח, על שני חגיו ותקופת חול המועד, החלה ביניהם – שאו אז אין ניתנת כשרות לפסח, בידי בד"ץ העדה החרדית, ירושלים, למשקה זה.

מילקי