מתנה בחיים גוברת על צוואה

מתנה בחיים גוברת על צוואה
מאת: ד"ר חיים שטנגר, עו"ד
אוהד העדיף כל ימי חייו את בנו הצעיר על פני בנו הבכור. הוא שמר אומנם קשרים גם עם בנו הבכור, אבל אלה היו קשרים של 'לצאת ידי חובה', בלבד.
מסתבר שלחיים יש דינמיקה משלהם ולימים נתגלע סכסוך מר בין אוהד לבין בנו הצעיר, עד שהקשרים ביניהם – שהיו קשרים יומיומיים והדוקים – נותקו לחלוטין.
או אז התהדקו הקשרים בין אוהד לבן בנו הבכור.
במצב דברים זה החליט אוהד להעניק בדרך של מתנה בחיים את בית מגוריו רחב הידיים, עם בעריכת השחייה כולל השטח הגדול שהיה צמוד לו, לבנו הבכור. אשתו של אוהד נפטרה, לפני שנים הרבה, לבית עולמה וקשריו עם הבן הבכור שהלכו והתהדקו, במצב דברים זה, נתנו טעם וחמימות לחייו, על סף העשור השביעי לחייו.
אוהד לא טרח לשנות את צוואתו, שערך לפני שנים, בה הוריש הוא את בית מגוריו רחב הידיים לבנו הצעיר. בצוואה זו הוריש הוא את הכספים שלו לשני בניו בחלקים שווים ביניהם. הוא לא היה דל באמצעים, אבל שוויו של בית מגוריו היה גדול לעין שיעור משווי המזומנים שהיו לו בבנק.
העברת בית מגוריו של אוהד משמו שלו לשמו של בנו הבכור, הושלמה עוד בחייו ונכס זה נרשם קודם שנפטר אוהד לבית עולמו על שם בנו הבכור בלשכת רישום המקרקעין.
משנפטר אוהד לבית עולמו ונפתחה הצוואה גילה הבן הצעיר, כי מרבית נכסיו של האב, רוצה לומר בית המגורים רחב הידיים, הועבר לבעלותו של אחיו הבכור והוא חולק את 'שאריות רכושו של האב' – רוצה לומר יתרת כספי המזומנים שהיו לאוהד, בבנק – עם אחיו הבכור.
במצב דברים זה עתר הבן הצעיר 'לממש את הוראות הצוואה', בדרך של הגשת תביעה שתקבע כי לא היה כל תוקף להעברת בית המגורים רחב הידיים של אוהד, עוד בתקופת חייו וכי הוא זכאי לרשת בית מגוריו רחב ידיים זה על פי הוראות הצוואה.
הבן הצעיר הוסיף והעלה טענות רבות ושונות ובין השאר טען שהעברת בית המגורים בחייו של אוהד לאחיו הבכור, נעשתה מחמת עושק, לחץ וכפיה ועו"ד כהנה וכהנה טענות מסוג זה.
אותו בן צעיר לא לקח בחשבון את התנהלותו המחושבת של אביו – שהיה איש עסקים מיומן ושקול – שטרח להיבדק את רופא פסיכוגריאטר, לפני שביצע הוא את עסקת המתנה של העברת בית מגוריו לבנו הבכור ואישר כי הוא מצוי במצב נפשי ובריאותי תקין ואינו סובל משיטפון או מכל מחלה אחרת, המונעת ממנו שיקול דעת תקין.
בית המשפט לענייני משפחה דחה את תביעתו של הבן הצעיר וקבע, כי הגם שאוהד לא שינה את צוואתו ולפיה הוריש את בית מגוריו רחב הידיים לבנו, הרי הוא רשאי לעשות ברכושו שלו, במהלך חייו, קודם לפטירתו לבית עולמו, ככל העולה על רוחו.
לכן קבע בית המשפט, כי הוא לא מצא כל דופי בהענקת בית המגורים בדרך של מתנה בחיים, בידי אוהד לבנו הבכור, עוד במהלך חייו וקודם פטירתו לבית עולמו, הינה שרירה ותקפה לחלוטין.
רשימה זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ואינה מחליפה ייעוץ משפטי מתבקש, אלא היא מתייחסת – באופן כללי וכוללני, גם יחד – לאירוע נקודתי שאירע בבית המשפט לענייני משפחה ואין להקיש ולהשליך ממנה, לעניינים אחרים.
ד"ר חיים שטנגר, משרד עורכי דין ונוטריון
מתמחה – בין היתר – בדיני ירושה וצוואות, כמו-גם בענייני ניהול עיזבונות וכל הקשור והכרוך בכך.
חייג עכשיו
Open chat
דילוג לתוכן