שירותי המשרד

מקרקעין

התחדשות עירונית – תמ"א 38

תמ"א 38 הינה התחדשות עירונית הנחלקת לשתי חטיבות נפרדות ושונות זו מזו. האחת – חידוש בניינים קיימים ומתיחת פנים למבנים ישנים ע"י הצערתם. השנייה – הריסה מוחלטת של מבנים ישנים והקמת בניינים חדשים לחלוטין במקום הבניינים הישנים שקדמו להם.

הפקעות

תחום ההפקעות הוא תחום מיוחד המצריך ידע דווקני ופרטני שכן שונה היא הפקעה המתבססת על פקודה בריטית מתחום אחד לבין הפקעה המתבססת על פקודה בריטית בלבוש ישראלי מתחום אחר. רק מומחים ודקי עין דוגמאת עורך דין ד"ר חיים שטנגר יכולים להעניק שירות מיוחד ונדיר בענף מסובך זה של הפקעות מקרקעין שכאשר כל פסיק וחוות דעת מדוייקת יכולים לעלות "ביוקר" או לזכות בסכומי עתק (תלוי בנסיבות)

הגנת הדייר

מעטים הם עורכי הדין שצברו להם ידע וניסיון בתחום מסובך ומרתק זה של הגנת הדייר בשל העובדה שצעירי הצעירים אינם בקיאים לחלוטין בתחום זה. וחלק מהמומחים בתחום זה אינם עוד עימנו. עורך דין ד"ר חיים שטנגר נמנה על דור הביניים כמי שבגר במשרד עורכי הדין סוכובולסקי/הרטבי שעסק בתחומי המקרקעין לסוגיהם וענפיהם השונים ומשם ינק הוא את המומחיות בתחום המקרקעין עד שאפילו הוותיקן הזמין ממנו חוות דעת בתחום זה על רקע קשירת היחסים הדיפלומטים בין ישראל לכס הקדוש שברומא

פירוק שיתוף

לא רבים יודעים שגם אחוז אחד בקרקע או בדירה יכול להביא לכך שהבעלים של אותו אחוז בודד ירכשו לבסוף את הנכס כולו אם יקבלו הם ייעוץ נכון ועם בדרך ובהליך משפטי נכון יאלצו שאר השותפים למכור להם את הנכס ואת הקרקע בדרך של פתיחת הליך של פירוק שיתוף.

הסגות גבול ופינוי

פעם – לפני ששר המשפטים המבריק, דניאל פרידמן – הבדיל תביעת בינוי לבין תביעה כספית נמשכו תביעות הפינוי שנים ארוכות. כיום ניתן להגיש תביעת פינוי וסילוק יד ולסלק פולש מקרקע או מדירה או ממבנה ואת התביעה הכספית לנהל בנפרד במשך שנים.