מאמרים

מס עיזבון יממן את הוצאות החזקת בתיהם ושאר ההוצאות הנילוות של משפחות ראש הממשלה ושר החוץ המיועדים

ד"ר חיים שטנגר, עו"ד

מי שעוד נותרה טיפ טיפה של היגיון במוחם ואשר חשבו להוריש – לאחר אריכות ימים ושנים – את רכושם (בעיקר רכוש הנדל"ן שלהם) לצאצאיהם, מוטב יזדרזו ויעבירו רכוש זה, בעוד בחייהם, בדרך של מתנה, ליורשיהם, תחת לבצע זאת על דרך של הורשת רכוש זה, בצוואה.

בסוף השבוע החולף הופרח בלון ניסוי – ככל הנראה, מכיוונו של בנימין (ביבי) נתניהו (בעיצומם של ימי הלוחמה האינטנסיביים, ברצועת עזה) – כאשר 'הוסבר' לציבור הרחב, בהדלפה מגמתית זו, כי בהתאם להסכם הקואליציוני שנחתם בין ה'ליכוד' ל'תכלת לבן', הרי ראש הממשלה וראש הממשלה החלופי, יזכו למימון מקופת המדינה של בתי השרד שלהם, רוצה לומר,כולל ציבור נותני השירותים המתבקשים מכך, דוגמת: מבשלות, מנקות, אב בית וכל הקשור והכרוך בכך.

אמנם ההסכם הקואליציוני בין 'הליכוד' ל'תכלת לבן', הוקפא, זה מכבר ו'הוכנס לבוידעם', אבל מכיוונו של נתניהו דווח, כי מדובר בכך, שבני גנץ יהיה ראש הממשלה הבא ובנימין (ביבי) נתניהו, 'יסתפק' בתפקיד שר החוץ.

כל זאת, כפוף לתנאי הבסיסי, לפיו החזקת בתי השרד של ראש הממשלה ושר החוץ המיועדים וכל הקשור והכרוך בכך, ימומנו מקופת המדינה.

אל תשכחו שהוצאות ארבע מערכת הבחירות לכנסת עד כה, יצרו – עד כה – 'חור' בתקציב המדינה, בגובה המוערך ומשוער של -.15,000,000,000 (חמישה עשר מיליארד) ש"ח.

למי ששכח נזכיר עוד, כי לפני 11 חודשים בדיוק – שלושה חודשים לאחר פרוץ מגיפת הקורונה – אישרה וועדת הכספים של הכנסת, בראשותו של ח"כ גפני, מיהדות התורה, אישרה כי מס בגובה של -.600,000 (שש מאות אלף) ש"ח, שבו חייבו בני הזוג נתניהו, בגין שימוש בווילה של בקיסריה, בין השנים 2013-2017, ישולם על ידי. מדינה, במקומם וכן ישולם תשלום מס שהוטל על בנימין (ביבי) נתניהו על שימוש ברכב השרד שלו, בין השנים 2009-2017, בגובה של -.324 (שלוש מאות עשרים וארבעה אלף) ש"ח, ייעשה בידי המדינה, במקום על ידי בנימין ושרה נתניהו.

יותר מפעם אחת, 'יצאו רמזים', מכיוונה של רשות המסים, כי מס העיזבון, שבוטל – בשנת 1981 – בתקופת כהונתו של ח"כ לשעבר, יורם אפידורל, כשר האוצר יחזור ויוטל על אזרחי המדינה, בגין רכוש שיורידו הם למוריהם.

בשעתו – וגם כיום – נמתחה ביקורת כזה על הטלת מס עיזבון, על רכוש בגינו וגם/או בגין הכספים ששימשו לרכישתו, הוטלו מסים, בעבר ולמעשה מדובר, בכפל מס, לכל דבר ועניין שהוא.

אבל, כמו שאנחנו יודעים. ביקורת – לחוד וביצוע, בפועל ולמעשה – לחוד.

לכן, כל מי שבעיניו בראשו והרוצה למנוע כי המדינה תממן – בין היתר – את הגירעון אליו נקלעה המדינה, בהטלת מס עיזבון על רכוש שתכנן להוריש ליורשיו, מן הראוי (שלאחר שיתייעץ היטב עם מומחי מס ועורכי דין, הבקיאים בתחום זה) שיעביר רכוש זה, למוריו- עוד בחייו.

במצב דברים זה, הרי יחסוך אותו בעל רכוש, מאות אלפי ש"ח, אם לא מעבר לכך, אם יתכנן – מראש וכראוי – את העברת רכושו, למי מיורשיו או לכל מי הנזכר כבעל אינטרס ברכושה, בדרך של הענקת רכוש זה, ללא תשלום שהוא – ובמתנה גמורה – למי שלהם ביקש הוא להוריש את רכושו.