שירותי המשרד

ליטיגציה אזרחית מסחרית

משרדינו עוסק בייצוג משפטי שוטף בבתי המשפט השונים ובבתי הדין לעבודה בתחומים עיסקיים מסחריים ששאלות של משפט כלכלה ומסחר משיקים בהם זה לזה.

תובענות לפסקי דין הצהרתיים

לעיתים נזקקים תובעים להשיג הצהרה בדבר זכויותיהם המשפטיות ולצורך כך מוגשות תובענות לקבלת פסקי דין הצהרתיים בדבר זכויותיהם המשפטיות בתחום זה או אחר.

תובענות בענייני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות)

תביעות נגד חברות הן תביעות בענייני תאגידים ותביעות מסוג זה מנהל משרדינו בין בשם תאגידים נגד תאגידים ובין בשם יחידים נגד תאגידים.

תובענות כספיות

משרדינו מייצג תובעים בתביעות כספיות במגזר רחב של עסקים עם חוזים, עם חברות, עם שטרות, עם בנקים ובכל הליך משפטי וכספי נגזר ומתבקש

לשון הרע

מוניטין ושמו הטוב של אדם הם נכס כלכלי ואישי רב ערך. פגיעה בהם ופיצוי בגין פגיעה בהם נעשית בדרך של הגשת תביעה בגין פרסום לשון הרע.

תובענות ייצוגיות

לעיתים גובות חברות או גופים ציבוריים סכומים קטנים שלתובע אין עניין לבזבז זמנו וכספו כדי לתבוע השבתם של סכומים זעומים אלה. לצורך כך קיים המנגנון של תביעה ייצוגית שעה שתובע ייצוגי תובע בשם הכלל תביעת ענק בשם של מאות אלפים והוא משמש כדוברם והתובע הייצוגי בשמם ובמקומם.

תובענה למניעת הטרדה מאיימת אזרחית

לא פעם גולשים ויכוחים וסכסוכים לכדי אלימות ואלימות מילולית. לצורך כך קיים המכשיר המשפטי של הוצאת צווים משפטיים המונעים הטרדה מאיימת מסוג שכזה.

הפרות חוזים וקיומם

מעשה שבשגרה ומעשה של יום ביומו שאנשים מפרים חוזים. לצורך כך קיים הליך של הגשת תביעה לאכיפת חוזה או לתביעת פיצויים בגין הפרת חוזה.

סעדים זמניים (צווי מניעה; צווי עשה)

עד שמתבררת תביעה לגופה יכולים לחלוף שנים הרבה, כדי לשמר את המצב הקיים ולמנוע שינוי המצב לרעה מוציאים בתי המשפט צווים זמניים דוגמת צווי מניעה וצווי עשה המונעים שינוי המצב הקיים.