מאמרים

לא תמיד ניתן לתקוף ולבטל צוואה שנערכה בצורה מקצועית ויסודית

ד"ר חיים שטנגר, עו"ד

הוא היה איש עסקים מצליח שניהל עסקים חובקי עולם, בישראל ומחוצה לה. מנשואיו הראשונים, נולדו לו שני ילדים ואילו מנישואיו השניים, נולדו לו שני ילדים נוספים.

הקשר עם אשתו הראשונה נותק עם גירושיו ממנה, כמו-גם הוא לא טרח לקיים קשר רצוף ומחבק עם הילדים שנולדו לו, מאותה אישה.

הוא התמקד – מכאן ואילך – אך ורק במערכת הנישואין השנייה שהקים לעצמו, יחד עם אשתו החדשה וקשר רצוף ויומיומי, ניהל הוא, אך ורק עם הילדים שנולדו לו, בעקבות הקשר הזוגי החדש שבנה לו, לאחר גירושיו.

את צוואתו הראשונה – שערך בתקופת נישואיו הקודמת – ביטל הוא ובלי ידיעת ילדיו מנישואיו השניים, ערך הוא צוואה חדשה שבה הדיר הוא אותם, לחלוטין, מכל זכות שהיא בעיזבונו.

הוא הגדיל לעשות וקבע בצוואתו שילדיו מנישואיו הראשונים, לא יזכו בכל זכות שהיא מעיזבונו ואם אחד שניהם, או אחד מהם, יגישו התנגדות לקיום צוואתו השנייה, הרי הוא מצווה לכל אחד מהם 1 ש"ח ולא מעבר לכך.

על אשתו השנייה – שקבע הוא שהיא תהיה היורשת שלו, כאשר לאחר מותה, לאחר אריכות שנים וימים, יירשו אותו ילדיו מנישואיו לה – אסר הוא להוריש בכל דרך וצורה שהיא, כל ירושה שהיא מעיזבונו לאחר פטירתו לבית עולמו.

לפני כחודש ימים נפטר הוא לבית עולמו והותיר רכוש רב אחריו, בעיקר בנכסי דלא ניידי, אולם הוא הותיר מאחוריו גם סכומים בלתי מבוטלים בחשבונות הבנקים שהיו לו, בארץ ובחו"ל.

לאחר בדיקה מקפת שבדקתי את צוואתו לבקשת ילדיו מנישואיו הראשונים, הגעתי למסקנה שהם לא יצליחו לבטל ולתקוף את צוואתו זו. מי שייעץ לו וניסח את צוואתו, בה הדיר הוא את ילדיו מנישואיו הראשונים, מנטילת כל חלק בעיזבונו, עשה מלאכת מחשבת.

דחיתי גם הצעה מפתה של אותם ילדים מנישואיו הראשונים של המנוח, שהבטיחו לתגמל אותי, ביד רחבה, אם אצליח לבטל את הצוואה – ביטול שהיה מזכה אותם בחלק ניכר ונכבד מעיזבונו, כמי שהיו הופכים ליורשיו, על פי דין, מכוח צו ירושה שהיה מוצא בידי הרשם לענייני ירושה, במצב דברים זה.

לא תמיד ניתן לתקוף ולבטל צוואה ואין טעם ליצור תחושה ואפשרות תיאורטית של ביטול צוואה. זאת שעה שעל פני הדברים, ברור לחלוטין שבית המשפט לענייני משפחה, או כל ערכאה שיפוטית אחרת, לא היו מבטלים צוואה שכזו.

צאו ולימדו שהכנת צוואה בצורה מקצועית, עניינית ומדוקדקת, יש בה משום הבטחת ניהול עיזבונו של מוריש, בדיוק כפי שרצה שדברים יתרחשו ויתבצעו, בפועל ולמעשה. ניתן במקרים מסוימים לבטל צוואה, אולם מי שערך צוואה כראוי, תוך הקפדה על הוראות החוק וההלכה הפסוקה, לא ניתן לבטל צוואה כזו שערך כראוי.

רשימה זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ואינה מחליפה ייעוץ משפטי מתבקש, אלא היא מתייחסת – באופן כללי וכוללני, גם יחד – לאירוע נקודתי שאירע בבית המשפט לענייני משפחה ואין להקיש ולהשליך ממנה, לעניינים אחרים.