מאמרים

לא כל תכנית תמ"א/38 מונעת הצורך להרחיב דירה וקבלת היתר בנייה נדרש

ד"ר חיים שטנגר, עו"ד

הארץ מלאה – במרוצת השנים האחרונות – במי המבקשים להשביח את דירותיהם ואת ערכן, 'בחסותה' של תכנית תמ"א/38.

תכנית תמ"א/38 אינה בגדר של מילת קסם, אולם שעה שמי שמבקשים להשביח את דירותיהם, עומדים בתנאי תכנית זו, הרי הרשויות תיעתרנה לבקשתם של מבקשי ההשבחה ותאפשר להם את ההשבחה המבוקשת.

תכנית תמ"א/38, מבדילה ומבחינה בין תכנית של שיפוץ הבניין הקיים, בלי כל צורך לפנות, בעת שיפוץ הבניין, את דיירי הבניין, לבין תכנית שיפוץ נרחבת, המזקיקה ומצריכה את הריסת הבניין הקיים ובניית בניין חדש, רחב ונרחב יותר, מקודמו, בעל מספר דירות ומספר חדרים גדול יותר, מהעבר – בניין, בניין לפי צרכי הדיירים שגרו בבניין הישן ולפי נסיבות העניין.

ברחוב פיקוס 18, ביפו, ביקשו שני דיירים – שיוצגו על-ידי משרד עורכי-הדין, שבבעלותי – להרחיב שתי דירות בקומה הראשונה, מעל עמודים, של הבניין, שהינה הרחבה ראשונה, בבניין המשותף.

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, תל-אביב-יפו, סירבה לבקשתם של הדיירים, להרחבת דירותיהם, בנימוק שמדובר בהרחבה ראשונה, בבניין המשותף, המורכב משישה בניינים מחוברים, הראויים להתחדשות עירונית, כאשר אישור ההרחבה ימנע את קידום הליך ההתחדשות העירונית המתקדם, באותו מתחם.

בעקבות זאת, הגישו שני דיירים אלה, באמצעות משרד עורכי-הדין שבבעלותי, ערר לוועדת הערר המחוזית לתכנון ובנייה, תל-אביב-יפו, על החלטת הוועדה המקומית, שלא להתיר להם להרחיב את דירותיהם.

לא נרחיב דברים, בכל הקשור למכלול הנימוקים של וועדת הערר, שקיבלה את הערר שהוגש על-ידי משרדנו, אלא נציין כי טענת מבקשי ההתחדשות העירונית, שהוצאת היתר בנייה, במצב הדברים הקיים, תמנע את ביצוע ההתחדשות העירונית המבוקשת, במסגרת תמ"א/38, לא התקבלה על-ידי וועדת הערר, שעה שהיא קבעה שתוספת הבנייה המבוקשת אינה מונעת את תכולתה של תכנית תמ"א/38 ועיון בתשריט הבקשה מגלה שהיא אינה כוללת את חיזוקו של הבניין כולו.

בנסיבות אלה, החליטה וועדת הערר כי בקשת העוררים לתוספת הבנייה בדירותיהם, שנדחתה על-ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, תל-אביבי-יפו, תתקבל, כאשר הבקשה להיתר אושררה בידי וועדת הערר, בכפוף למילוי דרישות מהנדס העיר, תיאום תכנון ותנאים טכניים.

תיק ערר תא/1155/1019 – רחוב פיקוס 18, יפו – החלטה מתאריך 22.10.2020.

טענו לעוררים: ד"ר חיים שטנגר, עו"ד ועו"ד טל ארבוז.

טענו למתנגדים: משרד עורכי-הדין אורית נמדר אבני ברון ושות' וכן משרד עורכי-הדין הרצוג, פוקס, נאמן ושות'.

טענו בשם הוועדה המקומית: עו"ד הדר ברנט, מהמחלקה המשפטית של עיריית תל-אביב-יפו.

ד"ר חיים שטנגר, משרד עורכי דין ונוטריון, מתמחה – בין היתר – בתחום המקרקעין, לרבות בתחום התחדשות הבנייה, דיני תכנון ובנייה, הפקעת מקרקעין, הגנת הדייר, מיסוי מקרקעין (מס שבח, מס רכישה, והיטל השבחה) וכל הקשור, הסובב והנסבב סביב נושאים אלה – וכן תביעות ייצוגיות, עתירות מנהליות ובג"צים, משפט עסקי-כלכלי (משפחה, ירושה, חוזים וחברות).

תמ"א