מאמרים

כמה מילות זכות בשבחם של ארזי הלבנון

ד"ר חיים שטנגר, עו"ד

את ימי ההתמחות שלי עשיתי ברחוב לבונטין 4, בתל-אביב, במשרד עורכי הדין 'סוכובולסקי-הרטבי', שהיה משרד נישה עתיר מוניטין, שהתמחה בדיני מקרקעין, תכנון ובניה, הפקעת מקרקעין, הגנת הדייר ובכל הקשור הסובב והנסבב, סביב ענייני מקרקעין, מגיזעו של עץ המקרקעין ועד פארתו.

שם, במשרד זה, יצקתי מים על ידיהם של אביבה ואברהם סוכובולסקי ז"ל וזאביק הרטבי, יאריך האל ימיו בטוב ובנעימות.

איני זוכר אם הייתה זו עצתו החכמה והמחכימה של אברהם סוכובולסקי ז"ל או של זאביק הרטבי, ייבדל לחיים טובים וארוכים, אבל אחד משניים אלה הציע לי לרכוש – או אז, בתחילת שנות השמונים של המאה הקודמת – את מכלול קבצי 'פסקי שכירות, בתים משותפים ומסי רכוש', שערכו אדם מאירי [מאירנץ] ושרה שטרנברג [סימון].

מכלול קבצים אלה עלה לי, אז – בתחילת שנות השמונים של המאה הקודמת – סכום של -.500 שקלים ישנים. מדובר היה בסכום עצום, במונחים של מתמחה, שזה עתה סיים תקופת התמחותו, הוסמך לעסוק בעריכת דין ולא היה לו, בהישג יד, אפילו לקוח אחד ממנו יוכל הוא להתפרנס.

מאגרי המידע המשפטיים שהחלו לצוץ, או אז, אי פה, אי שם – עד שהפכו לחלק בלתי נפרד מהעבודה המשפטית השוטפת – תחמו את פרסומיהם לפסקי דין שפורסמו מתחילת שנות השמונים של המאה הקודמת ואילך.

כל אימת שמופיע אני בבתי משפט שונים – החל מבתי דין לשכירות וועדות ערר לענייני מס רכוש וכלה בבית משפט העליון – 'שולף' אני פסקי דין, נדירים ובלתי מוכרים, שלא פורסמו ואינם נכללים במכלול מאגרי המידע המשפטיים השונים, בהם עושים שימוש עורכי דין ושופטים, כאחד ומצטט פסק-דין בלתי מוכר לשופטת או לשופט היושבים אליי מדין ולעורך הדין או לעורכת הדין, הטוענים אל מולי.

לשאלתם המתבקשת של שופטים ושופטות, הפונים אליי, בשאלה: "אולי יואיל אדוני להצביע לנו על מקורו של הפרסום, בו פורסם פסק-הדין שאדוני מסתמך עליו", שולף אני – בהינף יד של מי השולף שפן מן הכובע, את קובץ 'פסקי שכירות, בתים משותפים ומסי רכוש' הרלבנטי, לאותו דיון, מקרב עצמי אל דוכנם של השופטת או השופט, שמכיוונם 'נזרקה לעברי אותה שאלה – לעתים בנימה עוקצנית וסרקסטית משהו – ומראה לאותה שופטת או לאותו שופט, מקורו של פסק-הדין, אותו ציטטתי בפניהם.

שנים הרבה חלפו, מאז יצקתי מים על ידיהם של מוריי ורבותיי, אברהם סוכובלסקי המנוח וייבדל לחיים טובים וארוכים, זאביק הרטבי. השנים חלפו, טעמים נשתנו, אך עצת הזהב שקיבלתי ממי משניים אלה, מלווה אותי למעלה מיובל שנים ועדיין לא תש כוחה ולא נס ליחה.

תודה לכם אברהם סוכובולסקי וזאביק הרטבי, שלימדתם אותי, לא רק מלאכת אכילת דגים, אלא מלאכת דיג דגים בחכה וברשת, גם יחד – לימוד שמכוחו מפרנס אני, את סובבי ואת התלויים בי, לפרנסתם, ברווחה ובכבוד, משך שנים – שנים הרבה.

חיים שטנגר