כיצד שמר אוהד על זכות הירושה של ילדיו

אוהד לא היה עורך דין בהכשרתו המקצועית. היפוכם של דברים הוא הנכון. ענייני משפט וענייני רוח היו זרים לו, כמי שעסק בתחומי ההייטק וההמצאות הטכניות.
לימים עשה הוא שימוש בידע שצבר בתחום ההייטק וההמצאות הטכניות והקים עסק משגשג, אשר בעקבות אקזיט עסקי מוצלח הפך אותו לאדם אמיד ביותר, עוד טרם שתכנן מראש לצאת לגמלאות.
חייו של אוהד עם אשתו, רחל ושני בניו התנהלו, ללא דופי, אולם בהיותו איש מחושב ומתוכנן מראש, דאג הוא להכין צוואה הדדית, יחד עם אשתו, באופן שהם הורישו, זה לזו וזו לזה את מלוא רכושם ולאחר מכן, קבעו הם – הדדית – שלאחר פטירת שניהם לבית עולמו, יירשו אותם שני בניהם.
מאחר שאוהד היה חשדן מעצם טבעו התייעץ הוא עם עו"ד חבר קרוב והוא הסביר לו שגם בצוואה הדדית שבה קיים סעיף של יורש אחר יורש, יכול בן הזוג שנותר בחיים, לבזבז את הרכוש שירש מבן הזוג האחר ואף להעביר את הרכוש שירש לאחרים, אבל לא בדרך של עריכת צוואה, הגורעת מזכויות היורשים אחריו, רוצה לומר מזכות הירושה של שני בניו, לאחר פטירתו או פטירת אשתו, לבית עולמם.
מאחר שלמרות שנות חייהם המשותפים הארוכות, לא נתן אוהד אמון מלא ומוחלט, ברחל אשתו, היה הוא גרם לכך שבצוואות הדדיות ייכלל סעיף, לפיו איש מהם, לא יוכל – בכל דרך שהיא – לגרוע מזכות הירושה של שני הבנים המשותפים.
יחד עם זה, כללו הצוואות ההדדיות סעיף נוסף, לפיו מי מבני הזוג שיוותר בחיים, יוכל לעשות שימוש אך ורק בסכום קצוב מתוך תכולת העיזבון, שיספיק לצורך מימון ומעבר לבית דיור מוגן.
לימים נפטר אוהד לבית עולמו ורחל הכירה בן זוג חדש. במצב דברים זה – הגם שהיה לה בבנק סכום כסף שהיה די בו, כדי לאפשר לה חיי נוחות ושלווה בבית דיור מוגן – חתמה היא על חוזה למכירת הוילה רחבת הידיים שבה התגוררה היא, בתקופת חייה המשותפים עם אוהד.
בכספים שהתכוונה היא לקבל ממכירת וילה זו, התכוונה רחל לרכוש וילה במקום אחר ולהתגורר בה, יחד עם בן זוגה החדש.
בית המשפט לענייני משפחה קיבל את תביעת שני בניה של רחל שדרשו לבטל את חוזה מכירת הווילה.
בית המשפט לענייני משפחה קבע, כי משחתמה רחל בצוואתוה שלה על הסכמה ברורה וחד משמעית, שלא לפגוע בזכות הירושה של שני בניה וכאשר וילה זו מהווה חלק בלתי נפרד מהעיזבון שלה ושל אוהד, הרי היא לא הייתה רשאית למכור וילה זו, מלכתחילה, ולגרוע אגב כך מזכות הירושה של שני בניה אלה.
רשימה זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ואינה מחליפה ייעוץ משפטי מתבקש, אלא היא מתייחסת – באופן כללי וכוללני, גם יחד – לאירוע נקודתי שאירע בבית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ואין להקיש ולהשליך ממנו לעניינים אחרים.
חייג עכשיו
Open chat
דילוג לתוכן