שירותי המשרד

ייפוי כוח מתמשך

הגדרתו של ייפוי כוח מתמשך באה לאפשר לאדם שגילו מעל לגיל 18 למנות לעצמו אדם אחר כמיופה כוח אשר יוכל לקבל עבורו החלטות בעניינים אישיים, כלכליים ורפואיים בעתיד, במידה ולא יוכל הוא בעצמו לעשות זאת.

ייפוי הכוח המתמשך נעשה בידי עורך דין רשאי ועבר הכשרה מיוחדת לביצוע ייפוי הכח, ובמידה ואין לו שום עניין אישי בביצוע ייפוי הכוח המתמשך.

קבעו היום מי יהיה האחראי על קבלת ההחלטות החשובות בעניינכם האישיים בעתיד!