חשיבות קיומה של תעודה רפואית עובר לעריכת צוואה

חשיבות קיומה של תעודה רפואית עובר לעריכת צוואה
מאת: ד"ר חיים שטנגר, עו"ד
רמי היה כל חייו מה שמוגדר כ'בן המועדף' של אימו. הוא היה נכנס ובא אצלה, מעשה של שגרה, עד שאחותו, חגית, הרגישה שהיא 'נדחקת אל צד' ואמה כמעט 'אינה סופרת אותה'.
אמנם חגית הקפידה לבקר את אמה, מידי שבוע בשבוע ואף בשבתות באה לבקר אותה, לעתים עם שתי בנותיה ולעתים לבדה, אבל רמי היה הבן המועדף על האם. שמו נישא בפי האם, באופן קבוע, על שפתיה וכל אמת שנזקקה היא לעזרה של ממש, פנתה היא אליו.
בשנות חייה האחרונה – לאחר שנתאלמנה אימו – הצליח רמי להביאה לכך, כי היא תדיר את חגית מהיות יורשת שלה ומרבית רכושה הרב (שכלל כמה וכמה דירות ושתי חנויות במרכזה של עיר) הורישה היא בצוואה שערכה היא, אך ורק לבנה, רמי.
חגית נזכרה אומנם בצוואתו האם כיורשת, אבל לה הורישה האם, אך ורק סכום מיזערי מהכספים שהיו מופקדים על שמה, בבנק.
לימים נתגלעה מחלוקת קשה בין רמי לאמו והקשרים ביניהם נותקו לחלוטין.
במצב דברים זה חידשה האם – שהפכה עם שנים לסיעודית ולתלויה באחרים – את קשריה עם חגית ומשפחתה. רמי פשוט 'נעלם מן השטח'.
האם נכנסה ויצאה מבתי חולים ונעזרה לצורך ניידותה בכיסא גלגלים, אך חרף נכותה הייתה היא צלולה לחלוטין.
מאחר וכעסה של האם על רמי, לא שכך עם שנים והיא היטיבה 'לנהל את ענייניה השוטפים' – גם בהיותה נעזרת לצורך ניידותה בכיסא גלגלים. כך פעלה היא להיות בקשר עם עורך דין שאת עקרונותיה של הצוואה החדשה, הסבירה ופירטה בפניו – בפירוט רב.
במקביל, דאגה היא לכך שבמקביל להכנת טיוטת עריכת צוואה חדשה המדירה את בנה, רמי, כיורש בלעדי שלה, הרי תיבדק היא בידי רופא פסיכוגריאטר.
רופא זה ערך וכתב -לאחר בדיקה מקפת שערך לה – תעודת רפואית המעידה שהיא מבינה בטיבה של צוואה וכי היא מסוגלת לערוך צוואה בדעה צלולה ובהכרה מלאה.
מצוידת בתעודה רפואית זו, דאגה האם לכך, כי היא תוסע – עוד באותו יום – למשרדו של אותו עורך דין שערך עבורה את טיוטת הצוואה. היא מסרה לו את תעודת הרופא וחתמה בפני שני עדים על צוואתו החדשה.
בצוואה זו באה היא חשבון נוקב עם רמי, תוך פירוט מעשיו ופגיעותיו הרבות בה, בתקופה שקדמה לעריכת הצוואה החדשה. בנסיבות אלה דאגה היא לציין, כי צוואתה הקודמת בה הורישה היא את מרבית רכושה לרמי, בנה בטלה וכי חגית ובני משפחתה יירשו את מרבית רכושה.
לרמי, בנה הורישה היא סכומי כסף בלתי משמעותיים בצוואה החדשה, תוך ציון העובדה, שהיא עושה כן בשל התנכרותו של רמי לה והפגיעה הקשה בה, בשנים האחרונות. היא טרחה אף לציין בצוואתה החדשה, כי אם יתנגד רמי לצוואתו זו, הרי יאבד הוא את זכותו לרשת את הכספים שהורישה לו בצוואה זו.
לאחר פטירתה של האם ומשהגישה חגית את צוואתה החדשה של האם, לרשם לענייני ירושה לצורך מתן צו לצוואה זו, הגיש רמי התנגדות לצו קיום צוואה מבוקש זה.
רמי 'שלף' את צוואתו הקודמת של אמו, בה הורישה היא לו את מרבית רכושה וטען שאמו הייתה תלותית ובלתי עצמאית בהתנהגותה, בשנים האחרונות קודם שנפטרה היא לבית עולמה.
לצורך תמיכת גרסתו הביא רמי שפע של מסמכים רפואיים שהעידו על כך בשנים שקדמו לעריכת הצוואה החדשה – וגם במועד עריכת הצוואה החדשה – הייתה האם מצויה בטיפולים רפואיים שוטפים.
בית המשפט לענייני משפחה, דחה את התנגדותו של רמי לקיום הצוואה החדשה ונתן לה תוקף מחייב.
התעודה הרפואית של הפסיכוגריאטר, שהציגה חגית לבית המשפט, כמו-גם עדותו של עורך הדין שערך וניסח את צוואתה החדשה של חגית (שהעיד שהאם לבדה הייתה מעורבת בעריכת הצוואה החדשה והיא יזמה וניהלה את כל הכרוך והקשור בכך, ללא כל מעורבות של חגית שאותה לא ראה הוא, מעולם), הם הם ששכנעו את בית המשפט, לאשר את הצוואה החדשה ולקיים אותה.
רשימה זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ואינה מחליפה ייעוץ משפטי מתבקש, אלא היא מתייחסת – באופן כללי וכוללני, גם יחד – לאירוע נקודתי שאירע בבית המשפט לענייני משפחה ואין להקיש ולהשליך ממנה, לעניינים אחרים.
ד"ר חיים שטנגר, משרד עורכי דין ונוטריון
מתמחה – בין היתר – בדיני ירושה וצוואות, כמו-גם בענייני ניהול עיזבונות וכל הקשור והכרוך בכך.
חייג עכשיו
Open chat
דילוג לתוכן