מאמרים

זה לא משלוח מנות – זה פשוט צ'ופר טהור

ד"ר חיים שטנגר, עו"ד

השליח שדפק בדלת המשרד הביאו עמו סלסלת ענק מלאת כל טוב, הגדושה במיני מאפים, שאר סוגי פחמימות משובחים ועוד כהנה וכהנה מיני מתיקה משובבי עין ומעלי ריר של תאווה.

"פורים שמח", צהל לקראתו השליח ובעודו אוחז בחוזקה את מטבעות התשר שניתנו לו שכר לשליחותו, נפנה והלך לו לדרכו.

בפתק הקטן והנלבב שצורף לסלסלת שי גדושת מגדנות זו נכתבו דברים, כהאי לישנא:

"לעורך דין חיים ולצוות המסור שלכם, טל וליטל. אין מלים בפי להודות לכם על השירות ועל האמון והמקצועיות.

על הליווי הצמוד והמסירות בכל זמן ובכל רגע ותמיד הייתם שם בשביל לייעץ ולעזור. תודה לך אורי היקר שהבאת להצלחה.

בהוקרה מריקי ועמי".

ובכן, בואו נעמיד דברים על מכונם ועל דיוקם. ליטל הלכה לה – לפני תקופה ארוכה – למחוזות אחרים ואינה עוד עמנו. טל ואני 'נתנו כתף' לעו"ד אורי פנטילט שעשה ימיו בבית המשפט לענייני משפחה מול עו"ד שהתעקש – חזר והתעקש – שלא להבין את אמרותיהן של השופטת שחזרה, הסבירה לו, הסבירה וחזרה והדגישה בפניו – במלים ברורות ומפורשות – שאם יתעקש להמשיך ולנסות להביא לפסילתו של צו הירושה שניתן באותו עניין, הרי לקוחותיו עלולים לשלם הוצאות מרובות בגין בזבוז זמנו של בית המשפט.

לבסוף 'הודיע' אותו עו"ד לבית המשפט כי לקוחותיו מוכנים לחזור בהם מהתנגדות שלהם לצו הירושה הקיים והתקף, בתנאי, ב-ת-נ-א-י שלא תוטלנה עליהם הוצאות משפט בגין הסכמתם לחזור בהם מההתנגדות שלהם לתקפותו של צו הירושה ולמתן פסק דין הדוחה התנגדות זו.

אותו עו"ד – שהדגיש בקו ובהבלטה את המילה "בתנאי", בהודעתו-'הסכמתו' זו שהגיש לבית המשפט, טרח להוסיף משפט מ-ו-ד-ג-ש בשולי הודעתו-'הסכמתו' זו, כי ככל שתוטלנה הוצאות משפט על לקוחותיו, הרי לקוחותיו חוזרים בהם, מהודעתם-'הסכמתם', למתן פסק דין נגדם ומשיכת התנגדותם על אתר.

לאחר שקצבה השופטת מועד של 24 שעות למתן תגובה לנו וזכות תגובה למבקשי החזרה מההתנגדות למתן צו הירושה וכתיבת נימוקיהם על עמוד אחד בלבד, ניתן על ידה פסק דין הדוחה את ההתנגדות לצו הירושה, ללא חיובם של המתנגדים לקיומו של צו ירושה זה בהוצאות משפט.

השופטת נימקה – בהחלטתה זו – בטעמים הרבה מדוע לא הטילה היא הוצאות משפט על המתנגדים לקיומו של צו הירושה, שעה שחזרו הם מההתנגדות לקיומו של צו הירושה, לאחר מערכת משפטית ארוכה ומתישה שהתנהלה בבית המשפט לענייני משפחה.

ואנחנו? – אנחנו נותרנו עם תחושה כבדה של חמיצות בפינו, לאחר שלא הוטלו הוצאות משפט- ואפילו לא בסכום מינימאלי – מי שחזרו בהם מהתנגדותם לקיומו של צו הירושה, לאחר שבזבזו את זמננו ואת זמנו של בית המשפט לענייני משפחה, חודשים – חודשים הרבה.

רשימה זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ואינה מחליפה ייעוץ משפטי מתבקש, אלא היא מתייחסת – באופן כללי וכוללני, גם יחד – לאירוע נקודתי שאירע בבית המשפט לענייני משפחה ואין להקיש ולהשליך ממנה, לעניינים אחרים.