מאמרים

התנגדות לצו קיום צוואה בשלט רחוק

ד"ר חיים שטנגר, עו"ד

כבר שנתיים ימים אבא שלו לא היה במיטבו. הוא סיפר לנו, שלא פעם הוא דיבר דברים שלא לעניין ומפאת כבוד, הם לא העירו לו על כך.

הוא הגיע אלינו עם צילום של צוואה, שהיה בה מקום לרישום שמות שני העדים שצריכים היו לאשר בחתימתם בה, שהוא חתם על הצוואה, בפניהם, מרצון חופשי, ללא אונס או כפייה (שמות וחתימות שחסרו בצוואה זו) וכל שכללה היא חתימה באגודל שעו"ד אישר, בכתב ידו, שהוא חתם עליה בפניו, באגודל שלו.

"תקשיבו", הוא אמר לנו, בסערת נפשו – כשכינסנו צוות חשיבה של המשרד, כדי לראות איך נוכל לעזור לו ובמהירות רבה, בשל דוחק הזמן שבו היה נתון להגיש את ההתנגדות לצוואה – "אבא שלי שלט היטב, בקריאה וכתיבה, בארבע שפות. אין מצב שהוא לא יכול היה לחתום, בחתימת ידו על הצוואה.

מחוץ לעובדה שהצוואה נחתמה (אם בכלל), שלא בפני עדים, הוא סיפר לנו שאבא שלו 'הוריש', לו ולאחותו, מחצה במחצה,דירה שהייתה רשומה, כבר הרבה, הרבה שנים בטאבו על שם אחותו.

קבענו אתו שיגיע, תוך יומיים לחתום על התצהיר שיתמוך בהתנגדות לצו קיום צוואה שעמדנו להכין עבורו ולשלם את אגרת ההתנגדות, בתוך אותו מועד, שכן נותרו לו, אך ורק עו"ד שלושה ימים להגשת ההתנגדות לצו קיום הצוואה, לפי המועד שקבוע לכך בחוק.

מצאנו עוד ועוד פגמים בצוואה זו, מלבד העובדה שאיש לא טרח להודיע לו – לפי דרישות החוק – במכתב שיישלח אליו, בדואר רשום, שהוא יורש על פי צוואה זו, כאשר נודע לו על קיומה של הצוואה מהבן שלו, שקיבל את הצוואה במכתב שנשלח אליו, בדואר רגיל.

פתאום, הוא הודיע לנו, בבוקר – ביום שקבענו שיבוא לחתום על התצהיר, התומך את ההתנגדות לצו קיום הצוואה – שהוא בבידוד.

התארגנו, באופן מיידי, ולפי נוהל אישור תצהיר, מרחוק, באמצעות זום או הקלטת ויביאו מקבילה – שנקבע בידי לשכת עורכי הדין, מיד בתחילת מגיפת הקורונה, לפני כשנתיים.

העברנו לו, באמצעות הווטסאפ, את תוכן ההתנגדות לצו קיום הצוואה ולאחר שקרא הוא אותה, חתם הוא על דף נייר לבן את חתימתו וכתב עליו את מספר תעודת הזהות שלו ושלח צילום של דף אליו, בווטסאפ.

מיד לאחר מכן, אישר הוא לנו – בהקלטה שהקלטנו אותו – כי הוא קרא והבין את הכתוב והנטען בהתנגדות זו.

במצב דברים זה – כשהיינו ממש 'על הקשרש', מבחינת לוח הזמנים, כשעוד נותר יום אחד להגשת ההתנגדות – הוא שילם באמצעות האינטרנט את אגרת ההתנגדות לרשם לענייני ירושה ושלחנו את ההתנגדות לצו קיום הצוואה לרשם לענייני ירושה, ממש – ממש בדקה התשעים.

עוד כמו חודשים ניפגש בבית המשפט לענייני משפחה לדיון משפטי עם האחות הנוספת שלו – זו שכנראה 'בישלה' את הכנתה של צוואה תמוהה זו ומיהרה להגיש לרשם לענייני ירושה, בקשה לאשר ולקיים את צוואת האב המנוח, כצוואה תקפה ומחייבת, המזכה אותה כיורשת במרבית רכושו של האב המנוח, שכלל כמה דירות וכנראה חשבון בנק 'שמן'.

לא בטוח שהאחות הזו חלמה, בחלומותיה הפרועים ביותר, שאחיה יגיש התנגדות לקיום צוואת האב המנוח, במועד, לאחר שהיא לא שלחה לו כל הודעה על קיומה של צוואה זו ואילו בנו קיבל צוואה זו, בדואר רגיל, פחות משבוע לפני תום המועד להגשת התנגדות, כחוק, לקיומה ואישורה של הצוואה, כצוואה מחייבת.

מה שבטוח הוא שאת ההתנגדות לקיום צוואת האב המנוח, הגשנו במועד החוקי ומנענו את אישורה וקיומה של צוואה זו, בלי שיתקיים דיון בתוקפה הנטען של צוואה זו, בפני בית המשפט לענייני משפחה.

רשימה זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ואינה מחליפה ייעוץ משפטי מתבקש, אלא היא מתייחסת – באופן כללי וכוללני, גם יחד – לאירוע נקודתי שאירע בבית המשפט לענייני משפחה ואין להקיש ולהשליך ממנה, לעניינים אחרים.