הצורך בתעודת רופא לפני עריכת צוואה להוכחת צלילות וכשרות משפטית של המצווה

דיני ירושה וצוואות
הצורך בתעודת רופא לפני עריכת צוואה להוכחת צלילות וכשרות משפטית של המצווה
מאת: ד"ר חיים שטנגר, עו"ד
חוק הירושה קובע, באופן נחרץ וחד-משמעי, כי הוראת צוואה
שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית הינה בטלה.
מעשה של שגרה הוא בעת שמוגשות התנגדויות לבתי משפט ולבתי דין לקיים צוואות, כי המתנגדים לקיומן של צוואות אלה מעלים טענות לפיהן עורכי צוואות אלה לא היו צלולים, או שלא היו הם אחראים על מעשיהם וכשירים לערוך צוואה בעת שערכו וחתמו על הצוואות שעל תוקפן משיגים הם.
חוק הירושה אינו מחייב כי עורכי צוואות ייבדקו בידי רופא לפני שערכו וחתמו על צוואותיהם, כדי להוכיח שערכו וחתמו על צוואות אלה, בדעה צלולה, כי הם אחראים למעשיהם וכשירים לערוך את הצוואה שערכו וחתמו עליה.
למעשה אך ורק תקנות הנוטריונים נדרשות לנושא זה וקובעות, כי כאשר מתבקש נוטריון לערוך אישור על עשיית פעולה בפניו, עליו לברר תחילה אם מי שניצב בפניו כשיר לעשייתה של פעולה זו מבחינת גילו.
כמו-כן קובעות תקנות הנוטריונים כי נוטריון לא ייתן אישור על ביצוע פעולה בפניו, אם מי שמבקש לעשות פעולה זו (לרבות מי שמבקש לערוך צוואה נוטריונית) מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, כל עוד לא הוצגה בפניו תעודה רפואית, שבה הרופא מאשר כי החולה שניצב בפניו הינו בהכרה מלאה ובדעה צלולה, אחראי על מעשיו וכשיר לעשיית פעולה בפני נוטריון.
במשרדנו קיים נוהג ונוהל לפיו בכל מקרה שעלולות להתעורר בעתיד טענות, לפיהן צוואות שערכו מורישים נעשו מחמת שמורישים אלה לא היו בהכרה מלאה ובדעה צלולה, כמו-גם אחראיים על מעשיהם וכשירים לערוך את צוואותיהם אלה – ואפילו אין מדובר בצוואות נוטריוניות, אלא בצוואות אחרות – הרי תנאי בסיסי ויסודי להסכמת משרדנו לערוך ולתקף צוואות שכאלה הוא, שבסמוך מאוד לעריכת וחתימת צוואות אלה נבדקו מורישים אלה, בידי רופא פסיכו-גריאטרי, שבדק אותם וקבע שהם מצויים בהכרה מלאה ובדעה צלולה, אחראים על מעשיהם וכשירים לערוך את צוואותיהם אלה.
רופא פסיכו-גריאטרי הינו פסיכיאטר או גריאטר אשר התמחותו הינה בטיפול בהפרעות נפשיות אצל זקנים, באבחון של מחלות ניוון מוחיות המופיעות אצל אנשים מבוגרים (דוגמת מחלת השיטיון), כמו-גם בטיפול בהן, תוך שרופא זה מתייחס גם לבעיות משפחתיות וכלכליות מהן סובלים נבדקים אלה, תוך שהוא מחווה דעתו, בנוסף, להיבטים המשפטיים הנובעים ממצב דברים שכזה.
רשימה זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ואינה מחליפה ייעוץ משפטי מתבקש, אלא היא מתייחסת – באופן כללי וכוללני, גם יחד – למצב דברים אפשרי, עתידי ומסתבר, בהתאם להוראות חוק הירושה ואין להקיש ולהשליך מחוות דעת זו, לעניינים אחרים.

חייג עכשיו
Open chat
דילוג לתוכן