הפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה

הפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה
מאת: ד"ר חיים שטנגר, עו"ד
מוטי מעטים מעורכי צוואות בישראל יודעים כי הם יכולים להפקיד את הצוואה שערכו אצל הרשם לענייני ירושה.
הפקדתה של צוואה אצל הרשם לענייני ירושה מונעת חיפוש מטורף ומתיש של יורשים בכוח, אחר צוואה שלמיטב זיכרונם מצויה, "…שכן המוריש אמר להם, שנים – שנים הרבה, לפני מותו, כי הותיר אחריו צוואה, שלפיה יש להם חלק ברכושו…".
ברגע שמי שערכו צוואה הפקידו אותה אצל הרשם לענייני ירושה, הרי אין דבר פשוט וקל יותר מאשר לפנות למשרדי הרשם לענייני ירושה ולברר אם מי מהמנוחים, שנפטרו זה עתה לבית עולמם, הפקידו צוואה שערכו קודם לפטירתם אצל הרשם לענייני ירושה.
חוק הירושה קובע כי מי שעשה צוואה בכתב יד או בעדים, רשאי להפקידה אצל רשם לענייני ירושה. ההפקדה תהיה במסירת הצוואה על ידי המצווה עצמו לרשם לענייני ירושה.
צוואה הנעשית בפני רשות, הנעשית בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה, או בפני חבר של בית דין דתי – בעל פה או בהגשת דברי הצוואה, בידי המצווה עצמו לאותם גורמים – ניתנת גם היא להפקדה אצל הרשם לענייני ירושה.
צוואת שכיב מרע, וכן מי שרואה עצמו – בנסיבות המצדיקות זאת, אל מול פני המוות – רשאי לצוות בעל פה אל מול שני עדים השומעים לשונו.
דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה, יירשמו בזיכרון דברים שייחתם בידי שני העדים ויופקד על ידיהם אצל רשם לענייני ירושה.
צוואה על פה בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים.
תקנות הירושה מפרטות – ובהרחבה רבה – כיצד ניתן להפקיד צוואות אצל הרשם לענייני ירושה, אם בהתייצבות פיזית במשרדי הרשם לענייני ירושה, יחד עם הצוואה שהפקדתה מבוקשת אצלו.
ניתן גם להפקיד צוואה אצל הרשם לענייני ירושה, בדרך של הפקדה מרחוק, ככל שמדובר בצוואה שנחתמה בחתימה אלקטרונית מאושרת של הרשות, באופן מקוון דרך אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, על ידי המצווה עצמו או באמצעות הרשות.
רשימה זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ואינה מחליפה ייעוץ משפטי מתבקש, אלא היא מתייחסת – באופן כללי וכוללני, גם יחד – למצב דברים אפשרי, עתידי ומסתבר, בהתאם להוראות חוק הירושה ואין להקיש ולהשליך מחוות דעת זו, לעניינים אחרים.

חייג עכשיו
Open chat
דילוג לתוכן