הפקדה של צוואה אצל הרשם לענייני ירושה

הפקדה של צוואה אצל הרשם לענייני ירושה
מאת: ד"ר חיים שטנגר, עו"ד
לאחר פטירתו של דוד לבית עולמו, בשהותו במסע עסקים בחו"ל – ובטרם נודע דבר פטירתו החטופה לבית עולמו, ברבים – אץ רץ שלומיק, בנו, אל דירתו של דוד, במטרה למצוא את הצוואה שהותיר הוא אחריו.
עם חלוף שנים הורעו יחסיהם של דוד ומושיק. ממעמד של הבן המועדף על דוד ומי שאמור היה לזכות במרבית נכסיו וכספיו של דוד, החליט דוד להדיר כליל את מושיק, מהיות אחד מיורשיו על פי צוואתו.
לפני שסילק דוד את מושיק, באופן סופי ומוחלט מחייו, ניהל הוא עמו שיחה קשה ונוקבת. בשיחה זו הודיע הוא לו שבכוונתו להדיר אותו מהיות יורש שלו. כאשר בצוואתו החדשה שיערוך הוא, תהיינה יורשותיו, אך ורק שתי אחיותיו של מושיק על פי צוואה חדשה זו.
בתום שיחה נוקבת וקשה זו, טרק מושיק את דלת הדירה בחוזקה ובכעס גדול. בבואו לביתו – וקודם שפשט בגדיו והכין עצמו לשנת ליל – התברר לו שבכיסו נותר מפתח הכניסה לדירת אביו, שמסר לו אביו בעת שהאהבה עוד שרתה ביניהם.
עכשיו עשה הוא שימוש במפתח זה וחמק בחשאי (לאחר שוידא שאיש מן השכנים לא יבחין בכניסתו לדירה) אל תוך דירת אביו המנוח.
הוא ידע היטב – כמי שהכיר לפניי ולפנים את התנהלותו של אביו – היכן עשוי היה אביו להצפין את צוואתו. ואכן, בתום חיפושים ממושכים וחיטוט בחפציו האישיים של אביו, עלה בידו לאתר ולהניח ידו על צוואתו של אביו המנוח.
בחטף וכמעט חסר נשימה חפן הוא את הצוואה ויצא את הדירה, לא לפני שדאג שלא יורגש שהיה היה בה ותוך שווידא שאיש מהשכנים לא יבחין ביציאתו מדירה.
משהתיישב מושיק חסר סבלנות על ספסל באחת מהגינות הציבוריות, במרחק ראוי מדירת אביו המנוח, נפנה לקרוא את הוראות הצוואה.
ואכן, כן. אביו עמד במילתו והדיר אותו מהיות יורשו על פי צוואתו החדשה. הוא אף טרח לציין בצוואתו זו מדוע הדיר את מהיותו יורשו וציווה לו 18 שקלים חדשים, באותה צוואה.
משסיים מושיק את קריאת הצוואה, פעמיים ואף בפעם השלישית, הוציא הוא מכיסו את המצית שבו הדליק את הסיגריות שעישן אותן, מעשה שבשגרה.
בקור רוח ובהנאה רבה עקב הוא אחר האש שכילתה והשמידה את הצוואה החדשה שנטל מבית אביו.
בתום השבעה כאשר סוד השמדת הצוואה שמור וצפון, עמוק עמוק, בליבו, היה מושיקו בטוח שהוא יזכה – יחד עם שתי אחיותיו – בשליש מהרכוש הרב, שהותיר האב המנוח.
כדי לא לעורר חשד בליבן של שתי אחיותיו, השים עצמו מושיקו כמי שעניין הטיפול בעיזבונו של אביו המנוח אינו מעניינו.
הוא אפשר לשתי אחיותיו שהיו בקשר רצוף בשנים שקדמו לפטירתו של אביו לבית עולמו (ושידעו על הנתק שנוצר בינו לאב המנוח, במהלכן של אותן שנים), לטפל בענייני הרכוש השוטפים של האב המנוח ובכל מה שצריך טיפול בהם, לאחר פטירתו לבית עולמו.
יחד עם זאת עקב מושיקו מרחוק אחר התנהלותן השוטפת של אחיותיו בקשר לחלוקה הצפויה של רכוש האב המנוח. מידי יום ביומו בדק הוא באתר הרשם לענייני ירושה לראות אם הגישה מי מאחיותיו – בהיעדר קיומה של צוואה – בקשה למתן צו ירושה.
מושיקו לא ידע שאביו הפקיד את הצוואה המקורית אצל הרשם לענייני ירושה והצוואה שמצא בבית אביו המנוח, הייתה עותק נוסף של צוואה מקורית זו.
לכן, הופתעו שתי אחיותיו – ובמיוחד מושיקו – כאשר כארבעה חודשים לאחר פטירתו של אביהם לבית עולמו, נודע בהם באמצעות הרשם לענייני ירושה כי אביהם ערך צוואה והפקיד אותה אצלו.
לאחר שנפתחה צוואה זו נודע לשתי אחיותיו של מושיקו שכל אחת ואחת מהן זוכה במחצית מרכושו של אביהן המנוח וכי הוא הדיר את מושיקו מצוואתו. למעט סכום של 18 שקלים חדשים שהוריש הוא לו.
רשימה זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ואינה מחליפה ייעוץ משפטי מתבקש, אלא היא מתייחסת – באופן כללי וכוללני, גם יחד – לאירוע נקודתי שאירע בעניין פרטני מסוים ואין להקיש ולהשליך ממנו, לעניינים אחרים. מן הראוי להדגיש ולציין, בהקשר ובהדבק דברים זה, כל מקרה ומקרה חייב להידון בהתאם לנסיבותיו שלו.
חייג עכשיו
Open chat
דילוג לתוכן