הסתלקות יורש מזכותו בעיזבון

הסתלקות יורש מזכותו בעיזבון
מאת: ד"ר חיים שטנגר, עו"ד
לא רבים נותנים דעתם על כך כי מי שהפך ליורש אינו מעוניין – מסיבותיו שלו – לרשת את המוריש, בין אם מדובר במי שיורש רכושו של המוריש, בין מכוח צו ירושה ובין מכוח צו קיום צוואה.
סיבות רבות יכולות לשמש כסירוב להיות יורשיו של מוריש ואנו נמנה, ברשימה זו, אך ורק אחדות מהן.
כך אין מעוניין מי שהוכרז כפושט רגל, כי רכוש שזכה בו כיורש, יעבור לנושיו והוא מעדיף שמי 'שיניחו ידם' על רכוש זה יהיו בני משפחתו דווקא ולא נושיו.
כמו כן מי שיש לו נכס מקרקעין והוא מעוניין למכור אותו בפטור שמעניק לו החוק מתשלום מס שבח, לא ירצה שבגלל שירש נכס מקרקעין נוסף, הרי יחוייב הוא בתשלום מס שבח לשינה, בשל מכירת אותו נכס מקרקעין שבלעדי הרכוש הנוסף שיירש הוא, הרי יהיה הוא פטור מתשלום – במקרים דווקנים – מתשלום מס שבח צפוי שכזה.
לצורך כך מאפשר חוק הירושה ליורש להסתלק מזכותו כיורש בעיזבונו של מוריש ובתנאים הדווקנים שנקבעו לכך בחוק זה.
לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העיזבון רשאי יורש, בהודעה בכתב לרשם הירושה, או לבית המשפט (כאשר העניין הועבר לסמכותו על ידי הרשם לענייני ירושה) להסתלק מחלקו בעיזבון, כולו או מקצתו, או ממנה שהוא זכאי לה, על פי צוואה, כולה או חלקה.
החוק קובע כי מי שהסתלק מחלקו בעיזבון, רואים אותו במידה שהסתלק מחלקו בעיזבון, כאילו לא היה יורש מלכתחילה.
ההסתלקות מחלקו של יורש מהעיזבון, יכולה להיות אך ורק לטובת בן-זוגו, ילדו או אחיו של המוריש.
החוק קובע, כי הסתלקות של קטין מחלקו בעיזבונו של מוריש, כמו-גם הסתלקות של מי שהוכרז פסול-דין מחייבת את קבלת אישורו של בית המשפט.
חוק הירושה מונע הסתלקות מעיזבונו של מוריש, על תנאי וקובע כי הסתלקות כזו הינה בטלה.
רשימה זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ואינה מחליפה ייעוץ משפטי מתבקש, אלא היא מתייחסת – באופן כללי וכוללני, גם יחד – למצב דברים אפשרי, עתידי ומסתבר, בהתאם להוראות חוק הירושה ואין להקיש ולהשליך מחוות דעת זו, לעניינים אחרים.

חייג עכשיו
Open chat
דילוג לתוכן