מאמרים

הסכם יחסי ממון מול נישואין

ד"ר חיים שטנגר, עו"ד

הם חיו זו עם זה וזה עם זו, תקופה מסוימת, עד שהחליטו הם להסדיר את יחסיהם האישיים והממוניים, בהסכם יחסי ממון. לה היה בן מנישואיה הקודמים ולו היו מספר ילדים מנישואיו הקודמים שלו.

הם הלכו לנוטריון שערך להם הסכם יחסי ממון, דווקני ופרטני ולבסוף אישר הוא אותו בחותמו כנוטריון ומכאן ואילך – היה להם הסכם יחסי ממון נוטריוני.

היא המשיכה לגור בדירה שהייתה לה, לפני כן, יחד עם בנה המתבגר ואילו הוא המשיך לגור בדירה שהייתה לו, לפני שהכיר אותה. מפעם לפעם נשארה היא ללון בדירתו. היא צמצמה את היקף משרתה, בה עסקה לפני שהכירה אותו והחלה לעבוד יחד אתו, בעסק שהוא ניהל.

בהסכם יחסי הממון נקבע שאם תגור היא אתו מספר שנים, תקבל היא לבעלותה שליש מנכס ששוויו נקבע בהסכם יחסי הממון שחתמו הם טרם הנישואין. הם סיכמו עוד ביניהם, שאם תמשיך היא לחיות עימו מספר שנים נוספות, שאת מניינם קבעו הם בהסכם יחסי ממון זה, הרי אותה דירה תעבור לבעלותה המלאה.

הוא גם התחייב בהסכם יחסי הממון, שאם לא ירכוש לה דירה, כפי שהתחייב כלפיה, הרי דירה נוספת שהייתה בבעלותו (שאת כתובתה המלאה וזיהוייה המלא והמדויק, באופן של פירוט הגוש והחלקה הרשומים בלשכת רישום המקרקעין), תהיה הדירה שתעבור – בסופם של דברים – לבעלותה המלאה.

מאחר שהיא צמצמה את היקף משרתה, בה עסקה לפני שהכירה אותו והחלה לעבוד יחד אתו, בעסק שהוא ניהל, הרי הוא התחייב בהסכם יחסי הממון, לשלם לה סכום כסף חודשי וקבוע, לתקופה שנקבעה בהסכם יחסי ממון זה.

זמן קצר לאחר שנחתם הסכם יחסי הממון, נפטר הבעל לבית עולמו והיא – שרק החליפה את מעמדה מגרושה לאשה נשואה, מצאה את עצמה, לפתע פתאום, במעמד של אלמנה.

משנפטר הבעל לבית עולמו, הגישה היא לרשם לענייני ירושה בקשה למתן צו ירושה, לקבלת מחצית מרכושו, כאלמנתו, כמו-גם לקבוע שהיא זכאית לקבל לבעלותה את הדירה הנוספת שייחד לבעלותה בעלה המנוח, בהסכם יחסי הממון שנחתם, ביניהם ומזונות מן העיזבון, בגובה סכום הכסף החודשי והקבוע, לתקופה שנקבעה בהסכם יחסי ממון זה.

ילדיו של המנוח הגישו התנגדות לצו הירושה שביקשה האלמנה מרשם הירושה, בגובה של מחצית מרכושו של הבעל המנוח, הגישו ילדיו של המנוח התנגדות למתן צו ירושה זה, הגם שלא החזיקו בידיהם כל צוואה שהיא של המנוח המזכה אותם בכל זכות שהיא ברכושו של המנוח.

ילדיו של המנוח טענו בהתנגדותם למתן צו הירושה, שהועברה לדיון בבית המשפט לענייני משפחה, כי דין הסכם הממון, שאושר בידי נוטריון, כדינה של צוואה, לכל דבר ועניין. במצב דברים זה, ביקשו הם שבית המשפט יאכוף את תנאי הסכם יחסי הממון הנוטריוני, למרות שבין האלמנה ובעלה המנוח, חל משטר וחלות של בני זוג, הנשואים זה לזו וזו לזה.

הסכסוך הרכוש בין האלמנה לבין ילדיו של הבעל המנוח, מונח עדיין לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה וטרם ניתנה כל החלטה עניינית ומחייבת של בית משפט זה, בשלוש התביעות המונחות לפתחו.