מאמרים

הסיכון של ליברמן בניהול קובלנה פלילית נגד כמיסה

ד"ר חיים שטנגר, עו"ד

שר האוצר, אביגדור ליברמן ומפלגת ישראל ביתנו, הגישו היום (5.9.2022) קובלנה פלילית לבית משפט השלום בפתח תקווה, נגד יוסי כמיסה לפי הוראת סעיף 8 לחוק איסור לשון הרע המאפשרת לקובלים לנהל באופן עצמאי – ושלא באמצעות הפרקליטות או התביעה המשטרתית – קובלנה המתנהלת לפי חוק סדר הדין הפלילי.

כדי להרשיע אדם בביצוע עבירה פלילית, חייבים המאשימה או הקובלים להוכיח כי הנאשם פרסם את לשוו הרע הנטען, בכוונה לפגוע, לשני בני אדם או יותר, זולת הנפגע ודינו של מורשע בקובלנה או כתב אישום שכזה הוא עד שנת מאסר אחת.

עד התביעה היחיד הנזכר בקובלנה שהוגשה נגד כמיסה, הוא אחד משני הקובלים, רוצה לומר, אביגדור ליברמן, כך שהוא ויתר – בפועל ולמעשה – על חסינותו הפרלמנטרית המונעת ממנו מלהעיד ולהיחקר בבית המשפט, והוא צפוי לעמוד לחקירה נגדית על כל הנטען והמפורט בקובלנה ובשאר עניינים שאינם נזכרים ונכללים בה, בידי הנאשם, יוסי כמיסה או עורכי הדין מטעמו.

מעבר לצורך המוטל על על ליברמן ומפלגת ישראל ביתנו, להוכיח את הכוונה הפלילית של כמיסה לפגוע בהם, הרי לא מן הנמנע שכמיסה או באי כוחו, יבקשו לחקור את ליברמן על עברו הפלילי, שעה שהורשע בעבר בתקיפת קטין ואיומים ואולי גם על חשדות בדבר מעורבותם בפלילים, לכאורה, של ליברמן ומפלגת ישראל ביתנו, בעניינים אחרים, ששמם נכרך בהם בעבר, כדי להוכיח שבפרסומים של כמיסה הנכללים באישומים המפורטים בקובלנה, לא פגע הוא בקובלים וכי לכאורה הם אינם נהנים משם טוב, שיכול היה להיפגע במצב דברים זה.

פסיקתו של בית המשפט העליין מתירה להציג לקובל, בחקירה נגדית אודות עברו הפלילי, במקרה שהורדע בפסק דין חלוט, אם כי הסוגיה של הצגת חשדות בפלילים לקובל, בחקירה נגדית, שלא הבשילו לפסק דין חלוט, אינה נהירה לחלוטין בסוגיה זו.

לא נראה ששלב ההוכחות בקובלנה שהגישו אביגדור ליברמן ומפלגת ישראל ביתנו, יחל לפני תקופת הבחירות הקרובות, כך שצילו של הליך פלילי שטרם התברר לגופו, מוטל על יוסי כמיסה, עד שלא יוכח אחרת ומאידך הוא נהנה מחזקת החפות, שכן הוא לא הורשע בקובלנה זו.