מאמרים

המלחמה העיקשת והמוצלחת לשמירה על רישיון עסק קיים

ד"ר חיים שטנגר, עו"ד

זה היה אחד מהמקרים הקשים ביותר בתחום רישוי עסקים שהגיעו למשרדנו, בתחום שמירה על קיומו של רישיון עסק שהיה קיים משך שנים הרבה. מדובר היה במפעל שעסק בתחום ייצור המזון ובעקבות בקשה של המפעל להרחיב את תחומי פעילותו העסקית, הרי אוים מפעל זה כי אם לא יבצע שינויים דרסטיים בתוכנית שטח המפעל, לא יחודש לו רישיון העסק הקיים ולמעשה – יפסיק הוא את פעילותו העסקית, על אתר.

מחמת צנעת הפרט ומתוך שמירה על פרטיותו של אותו לקוח עסקי, לא נפרט כאן פרטים בדבר זהותו של אותו מפעל מזון ולא נפרט באיזה חלק מחלקי הארץ ממוקם מפעל מזון זה. יחד עם זאת, נביא את כל פרטי הסיפור, שהצריך שילוב של ידע מקצועי בתחום רישוי עסקים, הנדסה מזון, הנכרת דרישות משרד הבריאות הרישוי. לצורך כך ליווה אותנו, באופן שוטף, אסי יהודה המוכשר, הבעלים של חברת טכנולוגיית המזון, פרוסייפ בע"מ, שבזכות הייעוץ והליווי הצמוד שהעניק הוא למפעל מזון זה ולנו, הצלחנו להציל את השבתתו של מפעל מזון זה ואובדן רישיון העסק שהיה ברשותו משך שנים, שנים הרבה.

הכל החל בכך שמפעל המזון ביקש להתרחב ולהוסיף תחומים נוספים של ייצור מזון שבהם לא עסק הוא קודם לכן. לצורך כך פנו בעלי מפעל מזון זה למשרד הבריאות, הגישו לו את הבקשה להוספת תחומי העיסוק וייצור המזון הנוספים המבוקשים והמתינו לאישור בקשתם.

משרד הבריאות הגיב במהירות. באחד מהבקרים הגיעו אנשיו למפעל המזון לביקורת פתע – ביקורת פתע שבמסגרתה גילוי הם, לטענתם, שורה של ליקויים בתחום ההיגיינה והבריאות ודרשו את תיקונם המיידי של ליקויים תברואתיים ובריאותיים נטענים אלה.

הבעיה הגדולה שנוצרה בעקבות ביקורתם של אנשי משרד הבריאותית, לא הייתה תיקונם המיידי של אותם ליקויים שמצאו הם, לטענתם, בביקור הפתע שלהם במפעל, אלא שהווטרינר המחוזי של משרד הבריאות, באותו מחוז, דרש שיגישו למשרד הבריאות תוכנית חדשה של המפעל, במקום התוכנית המאושרת והתקפה בידי משרד הבריאות עצמו, שהייתה קיימת למפעל המזון, מזה שנים רבות.

במצב דברים זה 'נעמדו בעלי המפעל על רגליהם האחוריות', שכן היה ברור להם היטב – כמו-גם למשרדנו – כי אם יסכימו הם לדרישת משרד הבריאות להגשת תוכנית חדשה של המפעל, לצורך אישורה בידי משרד הבריאות, הרי הם יהיו נתונים לרצונם הטוב של אנשי משרד הבריאות ושום – שום בית משפט לא היה מתערב בהחלטתם המקצועית שלא לאשרר את התוכנית המוצעת והחדשה, מטעמים מקצועיים גרידא.

זה כבר לא היה מקרה פשוט של הגשת כתב אישום לבית משפט לעניינים מקומיים, בגין ניהול עסק ללא רישיון – כתב אישום שבעזרת משרד האדריכלים הצמוד שעובדים אנו עמו, באופן שוטף, היה מטפל בהשגת רישיון העסק והמשפט הפלילי בגין ניהול עסק ללא רישיון היה מסתיים בהטלת קנס, בסכום זה או אחר. זה היה מקרה של – לחיות או למות ובמלים פשוטות, אם עניין הותרת רישיון העסק על כנו, לא היה מוסדר לשביעות רצונם של אנשי משרד הבריאות, היה מפעל מזון זה נסגר וחדל מפעילותו העסקית השוטפת.

או אז, נקבע לבעלי מפעל המזון שימוע בפני אנשי משרד הבריאות, תוך שצוין בהזמנה לשימוע כי הם יכולים להגיע לשימוע מלווים בידי עורך-דין מטעמם. גם בעלי מפעל המזון וגם אנחנו, ידענו היטב שגורל המשכו קיומו הפעיל והעסקי של מפעל מזון זה תלוי בתוצאות השימוע אליו זומנו הם בידי אנשי משרד הבריאות.

אנחנו גם ידענו שאם חלילה וחס, לא נצליח בשימוע זה, הרי קטנים הם הסיכויים שבית משפט או כל גורם ערעורי חיצוני יתערב בהחלטת אנשי משרד הבריאות בשימוע שכזה. אמנם לפי ההלכה הפסוקה חייב שימוע שכזה להתקיים בנפש חפצה ובלב פתוח, אבל מי כמונו וכמו בעלי המפעל ידענו היטב – מניסיון של שנים הרבה – שבכל הכבוד הראוי, מלים לחוד ומעשים לחוד.

בבוקר השימוע שהתקיים במשרדי משרד הבריאות באחד מעריה הראשיות של ישראל, התייצבה פמליה של אנשי משרד הבריאות, שכללה את הרופא המחוזי של משרד הבריאות, באתו מחוז; הווטרינר הראשי של משרד הבריאות, באותו מחוז ועוד כמה וכמה נשות ואנשי מקצוע של משרד זה שעיסוקם בתחום מתן רישוי עסקים והמעורבים כתוצאה מכך במגע ישיר עם מחלקות הרישוי של העירייה העוסקת בהנפקת רישיון העסק.

מול אנשי משרד הבריאות התייצבנו, עו"ד אורי פנטילט ואני, מטעם משרדנו, בעלי מפעל המזון ואסי יהודה הבעלים של חברת טכנולוגיית המזון, פרוסייפ בע"מ. הקפדנו על כך שהשימוע שהתקיים יוקלט במלואו.

לא נרחיב מלים הרבה בקשר לאותו שימוע, שהתנהל בטונים גבוהים משני הצדדים. די אם נציין, כי אנחנו משרד הבריאות הבינו – במהלך שימוע זה ועם סיומו – כי ידם הינה על התחתונה וכי למרות דגל המקצועיות שנושאים הם ברמה, סביר להניח שבמקרה זה אם יתעקשו על הגשת תוכנית חדשה למפעל המזון, סביר להניח שבית המשפט יפסול דרישתם זו, בנימוק של שיקולים זרים ועוד.

לבסוף, סוכם כי ייעשו מספר שינויים טכניים בתוכנית המאושרת והקיימת של מפעל מזון זה ולאחר שהמפגעים הבריאותיים הנטענים תוקנו, לשביעות רצונם המלאה של אנשי משרד הבריאות, אושרה בקשתם של המפעל להרחיב את תחומי פעילותם העסקית של בעלי המפעל ואנחנו המשכנו בדרכנו מלקוח מרוצה אחד, ללקוח עתידי שביקש אותו יום את שירותינו המקצועיים.