מאמרים

המהלכים הנמשכים לערער על מעמד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה

ד"ר חיים שטנגר, עו"ד

סעיף 40 לחוק יסוד: הממשלה קובע – ברורות ומפורשות – כי המדינה לא תפתח במלחמה ולא תנקוט פעולה צבאית משמעותית העלולה להוביל, ברמת הסתברות קרובה לוודאי, למלחמה, אלא מכוח החלטת הממשלה.

על רקע זה נתמתחה ביקורת בלתי מוצדקת, בעליל, על היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, לפיה אישרה היא לראש הממשלה, יאיר לפיד ולשר הביטחון, לצאת למבצע 'עלות השחר', מבלי לכנס קודם לכן את וועדת השרים לענייני ביטחון לאומי הידועה בשמה העממי 'הקבינט המדיני-בטחוני'.

כאמור חוק יסוד: הממשלה דורש את אישורו של הקבינט המדיני-בטחוני, כאשר קיימת הסתברות שהפעולה תוביל למלחמה היא קרובה לוודאי. מכאן משתמע שראש הממשלה רשאי לפתוח בפעולה צבאית שאין משמעותה פתיחה במלחמה.

כך פירשה היועצת המשפטית לממשלה את ההחלטה בדבר היציאה לפעולה צבאית במסגרת מבצע 'עלות השחר'.

לתפישתה של עו"ד גלי בהרב-מיארה, כפי שהוסברה על ידה, הרי שעה שגורמי הביטחון קבעו שהיציאה למבצע אינה פעולה צבאית שעלולה לגרור למלחמה, הרי לא היה צורך באישור מוקדם למבצע צבאי זה של הקבינט המדיני-צבאי.

כפי שפורסמו דברים בעיתון 'הארץ', מפיה של היועצת המשפטית לממשלה, הרי:

"השאלה האם פעולה צבאית עלולה להביא למלחמה כאמור נקבעת על ידי גורמי המקצוע הביטחוניים".

היא הוסיפה וציינה, כי: "מעמדתם המקצועית נגזרת ההחלטה המשפטית האם יש לאשר את הפעולה על ידי הקבינט אם לאו".

בהתייחס למבצע 'עלות השחר' מסרה עו"ד גלי בהרב-מיארה, כי: "במקרה זה, נוכח מידע מודיעיני ולאחר ישיבות היערכות, קבעו גורמי המקצוע הביטחוניים פה אחד, כי הפעולה הצבאית בה הוחלט לנקוט בנסיבות העניין הייחודיות אינה פעולה צבאית העלולה להוביל למלחמה. על בסיס הקביעה המקצועית האמורה התקבלה העמדה המשפטית".

זו הפעם השנייה שגורמים אינטרסנטיים מנסים – משיקולים פוליטיים גרידא – לפגוע במעמדה המקצועי והמשפטי, החף מכל שירול פוליטי שהוא, במעמדה של היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה.

בפעם הקודמת נשלחו איומים, מפורשים או מרומזים, לכיוונה של היועצת המשפטית לממשלה, מכיוונם של חברי כנסת המצויים באופוזיציה, לפיה אם תאשר היא לשר הביטחון, בני גנץ, למנות את הרמטכ"ל הבא, בתקופת כהונתה של ממשלת המעבר בראשותו של יאיר לפיד, הרי ככל שמפלגתם תרכיב את הממשלה הבאה, לאחר הבחירות, הם יפעלו להדחתה מכהונתה כיועצת משפטית לממשלה.