מאמרים

הכללתה של צוואה בהקלטה חזותית, כצוואה מחייבת כחוק

ד"ר חיים שטנגר, עו"ד

באיחור של שנים, נזכר המחוקק להציע לכלול צוואה, שנעשתה בהקלטה חזותית, כצוואה מחייבת כחוק, בתזכיר חוק שפרסם משרד המשפטים, לפי כשבועיים, קודם חג הפסח.

משרדנו – המתמחה, זה שנים הרבה, בענייני ירושה, משפחה וצוואות – נוהג, קרוב לתקופה בת 15 שנה, לפחות, לערוך צוואה בהקלטה חזותית, כצוואה משלימה לצוואה הנעשית בכתב יד, בעדים, בפני רשות או בעל פה.

ניסיון החיים מוכיח, כי הגם שצוואה בהקלטה חזותית, אינה צוואה מחייבת כחוק, הרי יכולה צוואה בהקלטה חזותית, להראות על רצונו האמיתי של המוריש, שעה שהיא נעשית, בצד צוואה הנעשית בכתב יד, בעדים, בפני רשות או בעל פה.

כעת, גם המחוקק הבין כי במציאות הטכנולוגית המתפתחת, לא ניתן שלא להכיר בצוואה הנעשית בהקלטה חזותית, כהקלטה המחייבת בפני החוק וכפי שנקבע בהקדמה לתזכיר החוק שפרסם משרד המשפטים, ערב חג הפסח, הרי הצעת החוק: "כוללת תיקונים מהותיים רבים להוראות החוק הקיים, שנועדו להתאים את חוק הירושה למציאות החיים המשתנה ולהתפתחות המשפטית שחלה, בארבעים השנים האחרונות, מאז חקיקת חוק הירושה".

הוועדה שהוקמה לצורך תיקון חוק הירושה, בראשותו של שופט בית-משפט העליון בדימוס, יעקב טירקל, קבעה כי צוואה בהקלטה חזותית תחייב, כחוק, ככל שיתקיימו, לגביה, קיומן של מספר הוראות צורניות המאפיינות הקלטה, כאמור, שנועדו למנוע אפשרות לזיופים.

מוצע – בתזכיר הצעת חוק זו – להוסיף לארבעת סוגי הצוואות, המחייבות כחוק, גם צוואה בהקלטה חזותית, שתחייב – מכאן ואילך – בחוק. בתזכיר הצעת החוק, מוגדרת הקלטה חזותית כהקלטה בשילוב תמונה וקול.

התזכיר הצעת החוק, מוצע כי צוואה בהקלטה חזותית, תוקלט באמירת כל דברי הצוואה, בעל פה, בידי המצווה, כשהוא מזדהה בשמו, מציין את תאריך הקלטת הצוואה ומציין, בסופה, כי זו צוואתו. עוד מוצע, כי הקלטה תיעשה באופן רציף, תוך צילום פניו של המצווה, תישמר באמצעי אחסון ולא ייעשה בה כל שינוי, כאשר צוואה שכזו תופקד, אצל הרשם לענייני ירושה, על ידי המצווה.

נראה, כי באיחור של עשרים שנה, לפחות "הדביק המחוקק את הפער", כאשר בשנת 2021, 'נזכר' המחוקק – סוף סוף – כי עברנו את התקופה העותומאנית ומכשירי טלפון ניידים, הינם מחשבים ניידים, לכל דבר ועניין וכיום – כל אחד יכול להקליט עצמו, בסרטון וידאו חזותי, באמצעות מכשיר טלפון נייד והקלטה שכזו, הינה הקלטה תופסת ומחייבת מבחינה חוקית במרבית ארצות אירופה ומדינות ארצות הברית של אמריקה.