הגבלת כשרותו של מוריש לערוך צוואה

הגבלת כשרותו של מוריש לערוך צוואה
מאת: ד"ר חיים שטנגר. עו"ד
חוק הירושה קובע, כי צוואה שנעשתה על ידי פסול דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה – בטלה.
בית המשפט העליון נדרש לסוגיה זו בעניינה של בת שטענה כי אמה המנוחה סבלה – בעת עריכת צוואתה, בה נכשלה הוא אותה מהיות יורשת שלה – מפרנויה ממוקדת חד כיוונית". ומכאן – שהאם המנוחה לא הייתה כשרה לעשות צוואה, שכן תחושותיה ביחס לבתה העבירות על דעתה, עד כי לא ידעה להבחין בטיב הצוואה שעשתה.
במסגרת ערעור שהוגש על החלטת בית המשפט המחוזי לקיים את צוואת האם המנוחה, דחה בית המשפט העליון את טענת חוסר כושרה של האם להבחין בטיבה של צוואתה, מחמת שנאתה הקשה לבתה.
בית המשפט קבע. כי הכרזתו של אדם כ"חולה נפש" לאחר מותו, בלי שנבדק בחייו על ידי פסיכיאטר, אלא בהסתמך על עדויות של אנשים שאינם בני סמכות או אף בהסתמך על חוות-דעת פסיכיאטריות אשר נקבעו פוסט-מורטם, איננה משימה פשוטה.
נטל הראייה המוטל על הטוען כי אדם שחלף מן העולם ושלא ניתן היה לבודקו בחייו, היה חולה נפש, הוא כבד ביותר.
בית המשפט העליון אישר את קביעת בית המשפט המחוזי, לפיה. אם המנוחה הייתה מודעת למהות מעשיה, ושהתנהגה באופן נורמלי ומקובל בכל ענייניה, פרט למערכת יחסיה עם בתה.
גם קביעתו של בית המשפט המחוזי, לפיה גם לו הוכח בפניו שהאם המנוחה הייתה חולת נפש, היה לא היה די בכך כדי לפסול את צוואתה, כיוון שנדרשת הוכחה לכך "שמחלת הנפש פגעה ביכולתה של המנוחה להבחין בטיבה של הצוואה", נתקבלה על דעתו של בית המשפט העליון.
בית המשפט העליון הוסיף וקבע בפסק דינו, כי גם אם ירחיק הוא לכת ויניח שלאם המנוחה הייתה הפרעה נפשית שהתבטאה במחשבות שווא של קנאה בבתה, אשר התפתחו לשנאה קשה, וזאת בלי שיתר תחומי התפקוד נפגעו – הפרעה כזו אין הכרח שתפגע בכושר ההרתעה, עד כדי היעדר כושר לערוך צוואה או היעדר יכולת להבין מה טיבה של צוואה.
לעניין זה קבע בית המשפט, כי גם אם אדם סובל מהפרעות נפשיות, אי יציבות וכיוצא באלה, אין בכך כדי לשלול את כושרו לבצע פעולות משפטיות וביניהן צוואה, כל עוד, כאמור, עומד הוא בתנאי סעיף החוק הדורש כי הוא יודע להבחין בטיבה של צוואה.
רשימה זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ואינה מחליפה ייעוץ משפטי מתבקש, אלא היא מתייחסת – באופן כללי וכוללני, גם יחד – לאירוע נקודתי שאירע בבית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ואין להקיש ולהשליך ממנו לעניינים אחרים.
חייג עכשיו
Open chat
דילוג לתוכן