דיני צוואה וירושות

פעם אחר פעם, חוזר אני ושונה, שונה, חוזר וממליץ ללקוחות משרדי, לערוך צוואה ואפילו אין הם מתכוונים לשנות מהוראות חוק הירושה, הקובעות את דרך ואופן חלוקת רכושם בין יורשיהם, לאחר פטירתם.
עובדות המקרה שמביא אני בפניכם – שהיה בטיפול משרדנו, אך לאחרונה – יוכיחו את צדקת טענתי זו.
מעשה באדם שעלה לארץ עם ילדיו מחו"ל והפך לאזרח מדינת ישראל. כשנפטר הוא לבית עולמו פניו יורשיו והוציאו צו ירושה המחלק את רכושו, שווה בשווה, ביניהם.
והנה קפץ עליהם רוגזם של מי שפנו לבית המשפחה לענייני משפחה וטענו כי גם ילדיו של המנוח. בדיקת רקמות שנערכה בבית חולים, במחלקה אשר מתמחה בתחום זה, הוכיחה את צדקת טענתם זו.
או אז מצאו אותם יורשים צוואה שהותיר המנוח והמצווה את מכלול רכושו, אך ורק להם, בלי להזכיר את ילדיו הנוספים שנולדו לו ואשר שייכותם הביולוגית לו הוכחה, בעזרת בדיקת רקמות שבוצעה, לאחר מותו.
צוואה זו הוצגה, באמצעות משרדנו, לבית המשפט לענייני משפחה, תוך שנטען, כי גם אם הוכיחו מי שהתנגדו לצו הירושה, הרי הצוואה שוללת, בכל מכל כל, את זכאותם לכל חלק שהוא בירושת המנוח.
חקירתם של שני עורכי הדין שחתמו כעדי אימות, בדבר עריכת הצוואה בידי המנוח, מרצונו הטוב והחופשי, ללא כל כפייה שהיא, העלתה כי המנוח חתם על צוואתו, מרצון חופשי וללא כל כפייה שהיא.
במצב דברים זה – הגם שהצליחו ילדיו הנוספים של המנוח, להביא לביטולו של צו הירושה – קיים בית המשפט לענייני משפחה את צוואתו המנוח.
אותם ילדיו של המנוח שזכאותם לרשת את המנוח, מכוח צו הירושה שבוטל בידי בית המשפט לענייני ירושה, שבו והוכרו כיורשיו הבלעדיים של אותו מנוח, מכוח הכללתם כיורשי המנוח בצוואתו, על ידי בית המשפט לענייני ירושה.
רשימה זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ואינה מחליפה ייעוץ משפטי מתבקש, אלא היא מתייחסת – באופן כללי וכוללני, גם יחד – לאירוע נקודתי שהתנהל בבית המשפט לענייני ירושה ואין להקיש ולהשליך ממנו לעניינים אחרים.
חייג עכשיו
Open chat
דילוג לתוכן