מאמרים

דיני ירושה וצוואות

ד"ר חיים שטנגר, עו"ד

שמיעת גרסת תובע בשלב קדם המשפט המייתר שלב ראיות

תקנות סדרי הדין מאפשרות לבית המשפט לשמוע על אתר עדות של כל הנוכח באולם בית המשפט, על עובדה שבמחלוקת ולקבל מענה לשאלות בעניינים הנוגעים לסכסוך נושא התובענה.

בתי המשפט אינם עושים שימוש, כדבר שבשגרה, בתקנה זו, אולם במקרה שמביא אני בפניכם, הרי התבקשה עדות זו על אתר של התובע קיום צוואת מנוח, כבר בשלב קדם המשפט ולפני קיום שלב ההוכחות.

אדם שטוען שהינו יורש של מוריש הגיש לרשם הירושה צוואה של מנוח שנחתמה בטביעת אצבעו וטען שמדובר בצוואה שנחתמה בפני רשות (שופט או עורך דין), למרות שלא היה כל אישור של שופט או עורך דין לצוואה זו.

בשלב מאוחר יותר – לאחר שהגישו שאר היורשים התנגדות לקיום הצוואה – שינה הוא גרסתו וטען שמדובר בצוואה של שכיב מרע שנמסרה על ידו בהיותו צופה פני המוות.

וזאת לדעת. חוק הירושה קובע כי מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, רשאי לצוות בעל-פה בפני שני עדים השומעים לשונו.

חוק הירושה קובע עוד, כי דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעריכת הצוואה, יירשמו בזכרון דברים שייחתם בידי שני העדים ויופקד על ידם אצל רשם לענייני ירושה, כאשר רישום, חתימה והפקדה כאמור ייעשו ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם.

לחיזוק טענתו טען מבקש קיום הצוואה כי יש לו הקלטות עם המנוח בעניין עריכת צוואתו העתידית, אולם הוא לא צירף כל זכרון דברים שבו נכתבו דברי המצוונ, בציון היום והנסיבות לעריכת הצוואה.

מבקש קיום הצוואה נחקר כבר בשלב קדם-המשפט ואישר שהצוואה שהוגשה לצורך קיומה היא הצוואה שנחתמה בחתימת אצבעו של המנוח והיו שני עדים שחתימתם אינה מופיעה על הצוואה והוא אינו יודע את פרטיהם והוא רוצה לקיים את הצוואה עם חתימת אצבעו של המנוח על גביה, הגם שאין קיים זכרון דברים החתום בידי שני עדים שלא הופקד מעולם אצל הרשם לענייני ירושה.

בית המשפט לענייני משפחה קבע כי מדובר בצוואה של שכיב מרע שהחוק מחייב הליך מאד ברור לגביה.

לכן, בטרם יוחלט אם תשמענה ראיות בתביעה לקיים את הצוואה או לפסול אותה ולא לקיימה, יוגשו סיכומים בנושא המשפטי, אם הנסיבות העובדתיות כפי שפורטו בפניו, לרבות בחקירתו של מבקש צו קיום הצוואה, מאפשרות לבית המשפט לקיים את צוואת המנוח, אף אם נפל פגם או חסר בצורתה של הצוואה.

סיפורים מבית המשפט

דיני ירושה וצוואות

מאת: ד"ר חיים שטנגר, עו"ד

שמיעת גרסת תובע בשלב קדם המשפט המייתר שלב ראיות

תקנות סדרי הדין מאפשרות לבית המשפט לשמוע על אתר עדות של כל הנוכח באולם בית המשפט, על עובדה שבמחלוקת ולקבל מענה לשאלות בעניינים הנוגעים לסכסוך נושא התובענה.

בתי המשפט אינם עושים שימוש, כדבר שבשגרה, בתקנה זו, אולם במקרה שמביא אני בפניכם, הרי התבקשה עדות זו על אתר של התובע קיום צוואת מנוח, כבר בשלב קדם המשפט ולפני קיום שלב ההוכחות.

אדם שטוען שהינו יורש של מוריש הגיש לרשם הירושה צוואה של מנוח שנחתמה בטביעת אצבעו וטען שמדובר בצוואה שנחתמה בפני רשות (שופט או עורך דין), למרות שלא היה כל אישור של שופט או עורך דין לצוואה זו.

בשלב מאוחר יותר – לאחר שהגישו שאר היורשים התנגדות לקיום הצוואה – שינה הוא גרסתו וטען שמדובר בצוואה של שכיב מרע שנמסרה על ידו בהיותו צופה פני המוות.

וזאת לדעת. חוק הירושה קובע כי מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, רשאי לצוות בעל-פה בפני שני עדים השומעים לשונו.

חוק הירושה קובע עוד, כי דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעריכת הצוואה, יירשמו בזכרון דברים שייחתם בידי שני העדים ויופקד על ידם אצל רשם לענייני ירושה, כאשר רישום, חתימה והפקדה כאמור ייעשו ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם.

לחיזוק טענתו טען מבקש קיום הצוואה כי יש לו הקלטות עם המנוח בעניין עריכת צוואתו העתידית, אולם הוא לא צירף כל זכרון דברים שבו נכתבו דברי המצוונ, בציון היום והנסיבות לעריכת הצוואה.

מבקש קיום הצוואה נחקר כבר בשלב קדם-המשפט ואישר שהצוואה שהוגשה לצורך קיומה היא הצוואה שנחתמה בחתימת אצבעו של המנוח והיו שני עדים שחתימתם אינה מופיעה על הצוואה והוא אינו יודע את פרטיהם והוא רוצה לקיים את הצוואה עם חתימת אצבעו של המנוח על גביה, הגם שאין קיים זכרון דברים החתום בידי שני עדים שלא הופקד מעולם אצל הרשם לענייני ירושה.

בית המשפט לענייני משפחה קבע כי מדובר בצוואה של שכיב מרע שהחוק מחייב הליך מאד ברור לגביה.

לכן, בטרם יוחלט אם תשמענה ראיות בתביעה לקיים את הצוואה או לפסול אותה ולא לקיימה, יוגשו סיכומים בנושא המשפטי, אם הנסיבות העובדתיות כפי שפורטו בפניו, לרבות בחקירתו של מבקש צו קיום הצוואה, מאפשרות לבית המשפט לקיים את צוואת המנוח, אף אם נפל פגם או חסר בצורתה של הצוואה.