מאמרים

אין די בכותרת "תביעה להיקף עיזבון", אלא צריך לטעון שלתובעים היו זכויות ברכוש המנוח עוד במהלך חייו

ד"ר חיים שטנגר, עו"ד

לאחר שקבע בית המשפט למשפחה שבהיעדר צוואה תזכה אלמנתו של בעלה המנוח במחצית מרכושו הרב, הכולל כמה וכמה נכסי נדל"ן, ואילו ילדיו מנישואיו הקודמים, יזכו במחצית השניה של רכושו זה, בחלקים שווים ביניהם.

ילדי המנוח מנישואיו הקודמים, הגישו תביעה לבית המשפט בדבר היקף העיזבוו ואילו אלמנת המנוח הגישה, באמצעות משרדי, בקשה לסילוק התביעה להיקף העיזבון, על הסף, בשל קיום צו ירושה ואופי הסעדים שנתבקשו במסגרת התביעה להיקף העיזבון. עד למתן החלטה בדבר הבקשה לסילוק התביעה על היקף העיזבון, החליטה רשמת בית המשפט למשפחה, לא יינתן צו לגילוי מסמכים, שעה שטרם הוגש כתב הגנה.

לפני כשבועיים החליט בית המשפט לענייני משפחה, כי שעה שהתובעים מבקשים להצהיר מהו היקף עיזבונו של פלוני ושעה שמבקשים להצהיר מה אינו כלול בעיזבונו של פלוני, אין הוא מוצא כיצד ניתן לומר שלתביעה אין סיכוי. המשיך וקבע בית המשפט לענייני משפחה, בהחלטתו זו, כי אין מחלוקת בין הצדדים שהמנוח נפטר ואין מחלוקת שהוא הותיר אחריו רכוש, לפיכך יכול כל אחד מהצדדים לטעון שרכוש מסויים נכלל או לא נכלל בעיזבונו של המנוח, ועל בית המשפט להכריע במחלוקת שבין הצדדים.

בעקבות זאת דחה בית המשפט לענייני משפחה את הבקשה לסילוק התביעה להיקף העיזבון, על הסף והורה לאלמנה להגיש כתב הגנה תוך 30 ימים.

על החלטתו זו של בית המשפחה לענייני משפחה הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי ונתבקש צו מניעה זמני, שיעכב את הגשת כתב ההגנה מטעם האלמנה בתביעה להיקף העיזבון, עד למתן החלטה או פסק דין בבקשה לרשות ערעור שהוגשה לבית המשפט המחוזי.

לאחר שהשופטת התורנית נתנה צו מניעה ארעי, במעמד צד אחד, ביקשה היא לקבל את עמדת ילדיו של המנוח מנישואיו הקודמים והורתה להעביר את ההחלטה אם לבטל את צו המניעה הארעי או להפכו לצו זמני, עד להכרעה בבקשת רשות הערעור, לשופט שידון בבקשת רשות הערעור עצמה.

סגן נשיא בית המשפט המחוזי, כב' השופט, שאול שוחט, החליט – בהחלטה, שיצאה תחת ידיו, היום – להפוך את צו המניעה הארעי, לצו מניעה זמני, עד להכרעה בבקשת רשות הערעור.

בהחלטתו זו כתב כב' השופט, שאול שוחט, כי לא ירד לסוף דעתם של ילדי המנוח מנישואיו הקודמים, באשר לאופן בו ניסחו את עתירותיהם בתביעתם להיקף העיזבון, כשמחד הם עותרים שהנכסים המנויים בסעיף 7.1 להסכם הממון יחולקו "בחלקים שווים ביניהם מכוח צו הירושה" (עתירה מס' 2) ומאידך להצהרה כי אותם הנכסים ממש "אינם מנכסי העיזבון" (עתירה מס' 1) והכל בשעה שאין טענה במסגרת התביעה לפיה מדובר בנכסים שהזכויות בהם היו נתונות להם במהלך חיי המנוח.